Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningmarkt

 • Op 1 januari 2024 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 379 duizend euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. De WOZ-waarde steeg in de regio Amsterdam (MRA) het meest in Zaanstad en Lelystad, gemeenten met relatief lage huizenprijzen, terwijl de prijzen in de hoofdstad zelf het sterkste daalden, met -3,5 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Belangrijke kanttekening is dat deze officiële WOZ-waardering de prijsontwikkeling volgt met een jaar vertraging, van… meer
  Nieuwsartikel

 • CBS-onderzoek bevestigt nog eens dat het jongvolwassenen steeds moeilijker lukt het ouderlijk huis te verlaten. Van de thuiswonende jongeren die hebben aangegeven graag het huis uit te willen, verhuisde van 2021 tot 2023 45 procent daadwerkelijk. Tussen 2015 en 2017 was dit nog 51 procent. Uit het onderzoek blijkt ook ook dat steeds meer thuiswonende jongeren meteen een koopwoning willen, maar het aandeel dat naar een huurwoning verhuisde bleef gelijk. In de Randstad verhuizen jongeren die… meer
  Nieuwsartikel

 • Hoe komt Amsterdam aan meer middenhuurwoningen? Tijdens een debat met wethouder Van Dantzig tijdens de vastgoedbeurs Provada bleek dat dat geen gemakkelijke zaak is.
  Achtergrondartikel

 • Een campus staat voor kennisontwikkeling en duurzame innovatie. Maar dat is niet alles. Het zorgt tevens voor economische ontwikkeling. Dat blijkt uit de documentaire 'Campus in de stad' van Bouw Woon Leef. "Het is goed innovatieve economische ontwikkelingen te spreiden. Dit zorgt voor een betere balans tussen wonen en werken, minder druk en drukte rond Amsterdam en voldoende voorzieningen in de hele regio", denkt Anouk Pols, strategisch adviseur van de MRA, die aan het woord komt in de… meer
  Video

 • De verkoopprijzen van Nederlandse woningen bereikten in april een nieuw record, ondanks de veel hogere rente dan bij de eerdere piek in 2022. Dat blijkt uit de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verklaring ligt volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een combinatie van gestabiliseerde rentes, gestegen lonen en opgebouwd spaargeld in de coronapandemie. Men durft weer te kopen en kan zich meer veroorloven. Voeg daarbij dat het aanbod zeer… meer
  Nieuwsartikel

 • Hester Booi werkt bij de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en deed de afgelopen tien jaar onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar woonvoorkeuren en woonmobiliteit in de MRA. Met haar proefschrift Staying in the City or Moving to the Suburbs brengt ze met statistisch onderzoek de verhuisbewegingen van verschillende groepen bewoners in kaart.
  Achtergrondartikel

 • De gemeente Amsterdam stelt vijftien miljoen beschikbaar voor de realisatie van een lerarencampus op IJburg met tachtig betaalbare woningen voor leraren, zo blijkt uit de Voorjaarsnota 2024. Ondanks de duizenden woningen die jaarlijks in Amsterdam worden gebouwd, is het woningtekort volgens het college nog lang niet opgelost. Voor middengroepen zoals leraren is het daardoor moeilijk een betaalbare woning in de stad te vinden. Het lerarentekort blijft mede daardoor onverminderd hoog.
  Nieuwsartikel

 • De woningprijzen en het aantal transacties neemt. De cijfers van CBS/Kadaster bevestigen nog maar eens dat de woningmarkt aantrekt. De woningprijzen zitten al weer een aantal kwartalen in de lift, na de dip begin 2023. Ook verkochten particuliere beleggers in het eerste kwartaal meer woningen aan mensen die er zelf in gaan wonen (eigenaar-bewoners) dan dat ze opkochten om te verhuren. 
  Nieuwsartikel

 • De particuliere huurvoorraad in Amsterdam is de afgelopen tien jaar fors gegroeid, maar dit heeft niet geleid tot meer betaalbare woningen voor lage en middeninkomens. Integendeel: in de particuliere huursector is het aandeel sociale huurwoningen gehalveerd en de huur van vrijesectorwoningen flink gestegen. De stad wordt vooral voor recente bewoners steeds onbetaalbaarder. De kloof met degenen die al langer in de stad wonen wordt groter. Dat valt mede af te leiden uit de afname van de… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft met zijn bijna evenredige verdeling van corporatiehuur, particuliere huur en koopsector een ideale woningvoorraad voor gemengde wijken en voor een goed werkende woningmarkt. Toch loopt vanaf 2015 de verdeling naar prijssegmenten en de bijbehorende inkomensverdeling uit elkaar. Amsterdam is door toegenomen schaarste en door liberaal beleid een stad van het sociale huur- en het koopsegment geworden. Is er voor de Amsterdamse middeninkomens uitzicht op verbetering in Amsterdam?
  Achtergrondartikel

 • De Nederlandse huizenmarkt veert verder op door lagere rente en betere inkomensstijgingen, verwacht ABN Amro. Huizenprijzen stijgen naar verwachting met 6% in 2024 en met 5% in 2025. Het sentiment op de huizenmarkt is in het eerste kwartaal van 2024 verbeterd onder invloed van de veerkracht van de Nederlandse economie. Er is een verder herstel van de huizenprijzen te zien als gevolg van hogere lonen en dalende hypotheekrentes. Beide dragen bij aan het herstel van het vertrouwen.
  Nieuwsartikel

 • Er stonden in Amsterdam in het eerste kwartaal van dit jaar 8 procent minder woningen te koop dan een jaar geleden, maar meer dan het vorige kwartaal. In totaal werden 1.399 woningen te koop gezet door MVA-makelaars. De prijzen en het aantal transacties gingen omhoog. Dit beeld, weinig aanbod en stijgende prijzen, is ook de landelijke trend. Een lichtpuntje voor alle woningzoekenden is dat de nieuwbouwverkoop in de lift zit. Nieuwbouw zorgt voor doorstroming.
  Nieuwsartikel

 • In het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar 6,1 duizend, 15 procent meer dan een jaar eerder. Ondanks deze toename is het totaal aantal verkochte nieuwbouwwoningen vorig jaar met 16,6 duizend het laagste in de afgelopen vijf jaar. De prijzen van nieuwbouwwoningen waren 3 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.
  Nieuwsartikel

 • In 2022 telde Nederland 135.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE) die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheren, zo blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster. De meerderheid van de VvE’s omvat een relatief klein aantal woningen; slechts 15 procent van de VvE’s bestaat uit meer dan twintig adressen. Bijna de helft (49 procent) van alle VvE’s bestaat uit maximaal drie adressen, dat zijn bijvoorbeeld verenigingen die bestaan uit alleen een boven- en een benedenwoning.
  Nieuwsartikel

 • De Europese Commissie (EC) bekijkt de komende maanden of staatssteunregels kunnen worden verruimd, zodanig dat landen de bouw van middenhuurwoningen financieel kunnen ondersteunen. Zo meldt demissionair woonminister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Om de bouw van in totaal 100.000 huurwoningen voor middeninkomens te kunnen ondersteunen, pleit De Jonge voor de mogelijkheid van staatssteun voor ‘affordable housing’. “De oproep aan de Europese Commissies van Nederland en andere… meer
  Nieuwsartikel

 • Het aantal te koop staande nieuwbouwwoningen piekt, maar de interesse ervoor blijft gering. Het aantal verkopen blijft achter bij het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop wordt gezet. Hogere overbruggingskosten en het verslechterde sentiment zijn de belangrijkste oorzaken, aldus ING Research. De bank verwacht wel dat de verkoop van nieuwbouw dit jaar gaat aantrekken.
  Nieuwsartikel

 • Het aanbod van huurwoningen in de 'kale' vrijehuursector is in 2023 flink afgenomen. Het aantal woningzoekenden dat een huurcontract kreeg, lag vorig jaar 13 procent lager dan in 2022. Bovendien nam het aanbod gaandeweg 2023 verder af, tot 30 procent minder in het vierde kwartaal in vergelijking met een jaar eerder. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter steeg met 10 procent. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM en de belangenvereniging Vastgoed Management Nederland (VGM NL).
  Nieuwsartikel

 • Particuliere beleggers zijn inderdaad begonnen met het massaal verkopen van huurwoningen. Deze conclusie trekken drie onderzoekers in een artikel in economenblad ESB. Beleggers deden vooral de goedkopere woningen in de grote steden van de hand. Jarenlang kochten beleggers koopwoningen op om ze verhuren. Die trend is vorig jaar omgeslagen, onder andere door gewijzigde (fiscale) wetgeving.
  Nieuwsartikel

 • Terwijl in 2023 het aantal woningtransacties daalde, kochten koopstarters juist meer woningen en doorstromers minder. Vooral in de grote steden kochten starters meer woningen. In vergelijking met een jaar eerder kochten ze 14 procent meer woningen in de vier grootste gemeenten van Nederland. Kennelijk blijven deze steden ondanks de torenhoge woningprijzen aantrekkelijk voor koopstarters. Dat blijkt uit cijfers van Het Kadaster, dat constateert dat koopstarters meer kansen krijgen nu… meer
  Nieuwsartikel

 • De prijzen van koopwoningen zullen dit jaar naar verwachting tussen de vijf en acht procent stijgen. Dat schrijft ING Research in een rapport over de huizenmarkt. Hogere lonen, toenemende krapte op de woningmarkt en een lagere rente drijven dit jaar de prijzen omhoog, aldus ING. Aan het einde van het jaar zijn de prijzen naar verwachting boven de piek van juli 2022 uitgestegen. Sinds juni 2023 stijgen de huizenprijzen weer na een jaar van dalingen.
  Nieuwsartikel

 • Ondanks de gestegen inflatie, hogere bouwkosten en lagere opbrengsten zijn er in 2023 meer dan vijfduizend woningen in aanbouw genomen. In meerderheid gaat het om woningen in het gereguleerde segment. Er is gestart met de bouw van 2.809 sociale huurwoningen, waarvan ruim 2.600 woningen door corporaties. Hier bovenop is gestart met de bouw van 731 dure huurwoningen en 1.300 koopwoningen, waarvan 45 koopwoningen met een prijs tot 355.000 euro. In het middeldure huursegment zijn 314 woningen met… meer
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam en de drie andere grote steden steunen het kabinetsvoornemen om de huren in een deel van de vrije sector aan banden te leggen, zo laten zij weten aan de vooravond van de publicatie van het definitieve wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge.
  Nieuwsartikel

 • In 2023 zijn ruim 73.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is iets minder dan de bijna 75.000 nieuwbouwwoningen uit 2022. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De bouwproductie ligt wel boven het gemiddelde van ruim 61.000 in de afgelopen tien jaar. De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw kwam in 2023 uit op 0,9 procent. Amsterdam kende in 2023 met 4.500 woningen het hoogste aantal nieuwbouwwoningen. 
  Nieuwsartikel

 • In december 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 1,6 procent hoger dan in december 2022. De prijsstijging volgt op tien maanden met een prijsdaling. Ten opzichte van november 2023 stegen de prijzen in december met 0,2 procent. Zo blijkt uit berekeningen van het CBS en het Kadaster. Met de cijfers over december is ook het jaarcijfer bekend. In 2023 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,8 procent goedkoper dan in 2022.
  Nieuwsartikel

 • De vraag naar nieuwbouw koopwoningen trekt wat aan maar blijft laag, zo blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van makelaars aangesloten bij de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars). Zij verkochten in het vierde kwartaal 2023 ruim 6.100 nieuwbouwwoningen. Dat is weliswaar 8 procent meer dan in het derde kwartaal en zelfs 57 procent meer dan een jaar geleden, maar historisch gezien is het nog altijd weinig. In heel 2023 verkochten NVM-makelaars ongeveer 19.150 nieuwbouwwoningen. De voorraad… meer
  Nieuwsartikel