Overslaan en naar de inhoud gaan

Regulering middenhuren gaat tot 1000 euro per maand

Image
Huurregulering middensegment

Dit is bekend over de plannen van minister De Jonge:

  • Regulering voor woningen tot €1000 of 187 punten.
  • De regulering gaat alleen gelden voor nieuwe verhuringen.
  • Puntenstelsel wordt aangepast: extra punten voor collectieve voorzieningen en duurzaamheid. Ook zou de invloed van de WOZ-waarde in de puntentelling weer ter discussie staan. 

Minister Hugo de Jonge wil de huren in het middensegment beschermen tot ongeveer 1000 euro. De minister vertelde dit op 29 september bij een commissievergadering 'Wonen' in de Tweede Kamer. De Woonbond vindt het teleurstellend dat de minister kiest voor "deze lage grens". In eerdere aankondigingen sprak hij namelijk over een grens ergens tussen de 1.000 en 1.250 euro.  De brancheverenigingen van pensioenbeleggers (IVBN) en grote ontwikkelaars (NEPROM) zijn juist positief:  "Door het huurprijsplafond op 1000 euro per maand te leggen, moet het voor institutionele beleggers mogelijk blijven om in de Nederlandse woningmarkt te investeren."

De regulering houdt in dat woningen die volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) 187 punten of minder waard zijn geen hogere huurprijs mogen hebben dan de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel. Bij 187 punten is dat 1.000 euro. Voor een woning met meer dan 187 punten geldt geen maximale huurprijs. Nu geldt de regulering voor woningen tot 763 euro (141 punten). Er worden dus meer woningen beschermd tegen hoge huurprijzen. Met deze aantekening dat de regulering alleen betrekking heeft op nieuwe huurcontracten.

De aangekondigde huurregulering zorgde de afgelopen maanden voor vertragingen in de projectontwikkeling. Het was voor beleggers - naast alle andere onzekerheden - reden om geen huurwoningen af te nemen in nieuwbouwprojecten. Het is naar verluidt ook de reden waarom ontwikkelaars van de Amsterdamse gebiedsontwikkeling Bajes Kwartier de eerste te bouwen woontoren hebben omgezet van huur- naar koopappartementen.

IVBN en NEPROM reppen in een verklaring overigens ook dat het WWS 'op belangrijke onderdelen wordt verbeterd'. Welke wijzigingen dat zijn is nog niet bekend gemaakt. Duidelijk is in ieder geval dat minister De Jonge sommige elementen van moderne woonvormen, zoals gemeenschappelijke voorzieningen, maar ook duurzaamheid, hoger wil waarderen. Hij is nu al met zijn plannen naar buiten gekomen om beleggers duidelijkheid te geven. Volgens het FD gaat hij de komende weken onderzoeken of deze aanpassingen aan het WWS voldoende zijn om investeringen in nieuwbouw rendabel te houden. Hij wil voorkomen dat pensioenbeleggers afhaken. Die heeft hij namelijk hard nodig om zijn bouwambities (900.000 woningen tot 2030) te realiseren. Naar verwachting komt hij in november met gedetailleerde plannen naar buiten.


Verhoging van de reguleringsgrens naar 187 punten heeft ingrijpende gevolgen voor de prijsvorming in het vrijehuursegment, zo bleek althans uit een analyse van bureau Rigo uit januari 2021 op een woningbestand uit juni 2020. Sindsdien is de WOZ-waarde enerzijds fors toegenomen en is anderzijds een WOZ-cap van 30% ingevoerd. En nu wil de minister het WWS nog aanpassen. De in de grafiek gepresenteerde effecten geven kortom alleen een indicatie van de nieuwe situatie.