Politiek loopt niet onverdeeld warm voor Wonen 4.0

04.09.12
Politiek loopt niet onverdeeld warm voor Wonen 4.0

Het Wonen 4.0-akkoord, het veelgeprezen plan van een brede coalitie van belanghebbenden, wordt niet zonder m eer omarmd door de Haagse politiek. Zo bleek begin september tijdens het Nationale Verkiezingsdebat van Ymere en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger. De VVD staat pal voor behoud van de hypotheekrenteaftrek. PvdA en SP vrezen voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

‘Wonen 4.0’ diende als leidraad voor het debat met vertegenwoordigers van VVD, PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks. De ‘voormannen’ van corporatiekoepel Aedes, Woonbond, NVM en Vereniging Eigen Huis betoogden nogmaals dat hun gezamenlijke plan op termijn een einde kan maken aan de problemen op de woningmarkt. Op dit moment ontbreekt het aan doorstroming, maken starters geen kans en is de financiële kloof tussen sociale huurwoning en koopwoning veel te breed. Bovendien lijdt de bouwnijverheid zwaar onder het stilvallen van de bouwproductie. Wonen 4.0 wordt geafficheerd als een 'Akkoord van Wassenaar' voor de woningsector.
Wonen 4.0 biedt een samenhangende aanpak van de vastgelopen huur- en koopwoningmarkt. Het omvat een geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek over een periode van dertig jaar. Verlies aan belastingvoordeel wordt grotendeels gecompenseerd door een lagere inkomenstenbelasting en - voor huishoudens die in de knel komen - een woontoeslag. Verder gaan de huren naar een marktconform niveau, waarbij ook huurders met een hoge huurquote aanspraak kunnen maken op een woontoeslag. Het plan voor integrale hervorming van de woningmarkt moeten volgens de initiatiefnemers in 2015 een start krijgen.
De politiek, zo bleek tijdens het debat, waardeert het dat vier zo verschillende maatschappelijke partijen elkaar hebben gevonden. En elke partij ziet bruikbare elementen in het plan. Maar voor integrale invoering, wat voor de opstellers een voorwaarde is, bestaat op dit moment alleen steun bij D66 en GroenLinks. PvdA en CDA vinden het belangrijk dat eerst de effecten van het plan door het CPB worden doorberekend. En VVD-kamerlid Betty de Boer kon het niet genoeg benadrukken dat bij de VVD de hypotheekrenteaftrek "in goede handen” is.

SP en PvdA maken zich zorgen om de positie van de huurders in dit plan. “Het is volkomen onduidelijk wat Wonen 4.0 voor huurders betekent. Er ligt geen concreet voorstel,” aldus SP-kamerlid Sadet Karabulut. PvdA-kamerlid Jaccques Monasch wantrouwt de houdbaarheid van een hoge woontoeslag. “Als een huurwoning een marktconform tarief krijgt, dan moet aan een individuele huurder misschien wel 800 euro worden overgemaakt. Elke maand weer. Hoe lang kan of wil de overheid dat volhouden?,” vraagt hij zich af.
Elders staan dergelijke systemen onder druk. Zo wil Londen af van torenhoge bijdragen aan individuele huurders. Volgens Aedes-voorzitter Marc Calon zijn er ook landen waar een dergelijk stelsel wel werkt. “Denemarken werkt al zeven jaar zo. Het stelsel staat daar niet ter discussie.”
Is er onder het nieuwe kabinet geen hoop voor de woningmarkt? Toch wel. Elke partij - behalve de VVD - benadrukt dat er nu echt een hervormingsakkoord moet komen dat voor langere tijd duidelijkheid geeft. Monasch: “Een nieuw kabinet maakt een Nationaal Woonakkoord. Het taboe om iets aan de woningmarkt (lees: hypotheekrente, nvdr) te veranderen is verdwenen. Ook bij de VVD. De bouw is bovendien belangrijk om economische groei te realiseren. In dat akkoord zullen elementen uit Wonen 4.0 een plek krijgen.
[Bert Pots]

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.