Huurverhoging van 1000 arme Amsterdamse gezinnen opnieuw gecompenseerd

03.02.15
Huurverhoging van 1000 arme Amsterdamse gezinnen opnieuw gecompenseerd

Bijna duizend Amsterdamse huishoudens kunnen gebruik maken van een compensatieregeling voor de komende huurverhoging. Zo heeft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties bekend gemaakt. Het gaat daarbij om arme gezinnen met een huur boven de aftoppingsgrens van 618,24 euro.
De Amsterdamse corporaties maakten vorig jaar ook al een soortgelijke afspraak met gemeente en de huurdersvereniging om de armste Amsterdamse gezinnen met minderjarige kinderen voor de jaarlijkse huurverhoging te compenseren. Bijna tachtig procent van de 1400 aangeschreven gezinnen maakte daar toen gebruik van.
Volgens AFWC-directeur De Vries gaat het ook voor 2015 in principe om een eenmalige maatregel. “Wij proberen op deze manier de sociale huurwoningen ook voor mensen met de laagste inkomens zoveel mogelijk betaalbaar te houden. Dat voorkomt dat mensen die al in de bijstand zitten, in nog grotere problemen belanden.”
Corporaties hebben de keuze de huurverhoging niet door te rekenen of de verhoging wel door te rekenen en via een eenmalige bijdrage te compenseren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS