Housing Europe: 'Voor veel Europeanen zijn de woonlasten te hoog'

18.10.17
Housing Europe: 'Voor veel Europeanen zijn de woonlasten te hoog'

De staat van de huisvesting van veel mensen in Europa is uiterst kritiek, zo wordt geconcludeerd in 'The State of Housing in the EU' van Housing Europe, de Europese koepel van sociale huisvesters. Voor veel Europeanen zijn de woonlasten te hoog. En steeds meer mensen hebben geen toegang tot de woningmarkt.

Volgens het afgelopen week aan het Europees Parlement aangeboden rapport staat Europa voor de grote uitdaging huisvesting betaalbaar en toegankelijk te houden. Housing Europe trekt een aantal conclusies. Vooral voor de armste huishoudens zijn de woonlasten te hoog. Huizenprijzen groeien sneller dan het inkomen in de meeste EU-lidstaten. Steeds meer mensen worden uitgesloten van de woningmarkt. In gebieden waar werkgelegenheid is, wordt het voor veel groepen steeds moeilijker goede, betaalbare huisvesting te vinden. Het tempo van de bouw van nieuwe woningen is nog steeds te laag en de politiek doet te weinig om de woningnood te verminderen.

Moet de EU direct ingrijpen in de sociale huisvesting? Aedes vindt van niet. Bij de presentatie van het rapport wees Sébastien Garnier, Aedes-lobbyist in Brussel, erop dat de EU geen directe interventies of gedetailleerde aanbevelingen zou moeten doen in de sociale huisvesting van de lidstaten. Oplossingen moeten volgens hem komen van nationale, regionale of lokale overheden. De EU kan wel de betaalbaarheid van woningen monitoren. Daarnaast kan de EU langetermijninvesteringen in sociale infrastructuur faciliteren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS