Honderden nieuwe woningen in Gulden Winckelgebied, Bos en Lommer

15.12.2020
Image

In het Gulden Winckelgebied in Amsterdam-West kunnen tussen de vier- en vijfhonderd nieuwe woningen worden gebouwd. Daarvan moet minimaal 40 procent middenhuur en minimaal 40 procent sociale huur zijn, zo blijkt het gemeentelijk projectbesluit.

In Gulden Winckel is sprake van toevoeging van een gevarieerd woningaanbod voor ouderen, gezinnen en starters. De nieuwbouw sluit aan bij de ambitie om meer betaalbare woningen toe te voegen aan de stad. Tegelijkertijd moet het buurtje een groener en autoluwer karakter krijgen. Daarvoor wordt een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Definitief zijn die plannen nog niet, dit gebeurt in samenspraak met de buurt. Start bouw is voorzien begin 2024.

Gulden Winckel ligt in de wijk Bos en Lommer. De buurt wordt begrensd door de Ringweg A10, Haarlemmerweg, Admiraal de Ruyterweg/Sara Burgerhartstraat en Wiltzanghlaan. De bestaande bebouwing is in bezit van Stadsgenoot, Rochdale en Eigen Haard.