Freek Ossel: kardinale fout om huren afhankelijk te maken van WOZ

28.11.12
Freek Ossel
Wethouder Freek Ossel: kardinale fout om huren afhankelijk te maken van WOZ

Volgens de Amsterdamse wethouder Freek Ossel is het een kardinale fout van het kabinet om huren alleen afhankelijk te maken van de WOZ-waarde: "De maatregel betekent op termijn het einde van betaalbare huurwoningen binnen de Amsterdamse ring. Dat kan niet de bedoeling zijn van de stappen die het Kabinet verder neemt op het gebied van de woningmarkt."

Ossel schrijft dit in een opiniestuk in Het Parool (27-11-2012). De kabinetsplannen betekenen volgens Ossel het einde van de ongedeelde stad: "Door de invoering van WOZ-waardering gaan de huren zo drastisch omhoog dat er binnen de ring van Amsterdam nog maar 10 procent aan betaalbare huurwoningen overblijft. De binnenstad wordt zo voorbehouden aan mensen met een meer dan modaal inkomen terwijl betaalbare woningen voor lagere inkomensgroepen de reis over de ring maken. De inspanningen van de stad en haar stadsdelen om het wonen buiten de ring nog aantrekkelijker te maken voor verschillende inkomensgroepen wordt in één keer te niet gedaan."

Omgekeerd leidt een maximale huurgrens op basis van de WOZ-waarde ook tot het einde van de opbloeiende studentenhuisvesting in de hoofdstad. De huren van studentenkamers moeten dan namelijk fors worden verlaagd: Ossel: "In het afgelopen jaar zijn er 1500 studentenkamers bijgekomen; dat is een record. De ambitie is om als stad in 2014 9000 studentenwoningen extra te creëren ten opzichte van 2010 en ook daar ligt de stad op schema. Door de huren te koppelen aan een WOZ-waarde en het huidige puntensysteem te schrappen is de laatste studentenkamer echter gebouwd." Studentenhuisvesters hebben inmiddels al bouwplannen gestopt, waaronder de bouw van 745 studentenkamers in Uilenstede

 

Ossel juicht de aanpak van scheefwoners wel toe: "Ik juich het toe dat de mensen die dat kunnen straks meer huur gaan betalen. Zo kunnen Amsterdammers tegen een eerlijke huur in hun huis blijven wonen en de corporaties kunnen andere woningen dan weer goedkoper aanbieden. In Amsterdam zijn we samen met het Rijk dan ook al bezig met een systeem waarin de huren mee bewegen met het inkomen. Maatwerk en aandacht voor de bijzondere situatie in Amsterdam is daarbij het uitgangspunt. Dat vraag ik ook dit keer van het kabinet."

Ossel schrijft dit in een opiniestuk in Het Parool (27-11-2012). De kabinetsplannen betekenen volgens Ossel het einde van de ongedeelde stad: "Door de invoering van WOZ-waardering gaan de huren zo drastisch omhoog dat er binnen de ring van Amsterdam nog maar 10 procent aan betaalbare huurwoningen overblijft." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.