Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Eigen Haard past komende jaren beloning aan’

Update 19 december

De beloning van bestuurders en commissarissen van woningstichting Eigen Haard wordt de komende jaren aangepast aan de eisen die de overheid stelt. Zo zegt Frans van der Minne, voorzitter van de raad van commissarissen.

Bij de uitreiking van de Zuiderkerkprijs deed wethouder Maarten van Poelgeest een dringend beroep op de Amsterdamse corporaties snel een einde te maken aan de te hoge salarissen van bestuurders. Naar zijn mening zijn corporaties 'verweesd' geraakt. Geen van de zes grote corporaties voldoet aan de door minister Blok voorgeschreven beloningsregeling.

Bij Eigen Haard varieerde de beloning van bestuurders in 2011 van 232.00 tot 297.000 euro, terwijl de nieuwe beloningsregeling een maximum van 195.000 euro voorschrijft. Bovendien is er geen ruimte meer voor bonusbetalingen of andere vormen van variabele beloning. De toezichthouders zien de vergoeding dalen naar respectievelijk 14.625 euro (voorzitter) en 9.750 euro (leden). De nieuwe beloningsregeling van de overheid kent een overgangstermijn. Overschrijdingen zijn voor een periode van vier jaar nog toegestaan. Na 2016 moet de beloning over een periode van een aantal jaren worden aangepast.

“Over de aanpassing van de salarissen bestaat bij ons geen discussie. Wij willen zo snel mogelijk voldoen aan de regels, uiteraard met respect voor de bestaande arbeidsvoorwaarden,” aldus Van der Minne. Deels zal dat de komende tijd gebeuren door natuurlijk verloop vanwege pensionering of einde van de zittingstermijn. Geforceerde inkomensverlaging vlak voor pensioendatum vindt hij ongepast. “Daarna is het is heel eenvoudig: voor nieuwe contracten gelden de nieuwe regels. In andere gevallen zal sprake zijn van bevriezing van de hoogte van de beloning.”

Frank de Grave, voorzitter van de raad van commissarissen van woonstichting De Key en VVD-senator, is minder te spreken over de door minister Blok voorgeschreven beloningsregeling. Voor een corporatie als De Key geldt een maximale beloning van 165.000 euro, inclusief pensioen en onkosten. "Normering van het inkomen van corporatiebestuurders is op zich goed. Maar de nieuwe staffel doet geen recht aan de zwaarte van de functie van het leiden van een corporatie van deze omvang en complexiteit. Onze bestuurder is in moeilijke omstandigheden bereid gevonden leiding te gaan geven aan De Key en heeft daarvoor een overstap uit het bedrijfsleven gemaakt. De raad vindt de staffel een te vergaande inbreuk op bestaande rechtsposities."