Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Is Amsterdam zo anders dan Rotterdam?
  De worsteling in Rotterdam laat Amsterdam niet onberoerd. De angst voor ‘The Rotterdam Syndrome’ was al eens aanleiding voor een ambtswoninggesprek waar ambtenaren en politici onder leiding van de burgemeester discussieerden over de probleemwijken in Amsterdam. Volgens onderzoek vindt tweederde van de West-Europese bevolking dat de grens aan de opvang van immigranten is bereikt. Veel allochtonen vinden volgens SCP-onderzoek zelf ook dat er al teveel immigranten zijn. Waar ligt de grens bij het absorptievermogen van de grote steden?
 • Freek Salm: ervaringen van een ras-Amsterdammer in Rotterdam
  Ex-stadsdeelvoorzitter en ex-wallenmanager Freek Salm was twee jaar werkzaam in Rotterdam. Hij adviseerde bij de aanpak van de Rotterdamse tippelzone. In augustus 2002 vertrok hij. Gedesillusioneerd. Opstelten bleek alleen maar geïnteresseerd in repressie. Salm had het wel gehad met Rotterdam. Omgekeerd ook trouwens. Een Amsterdammer in Rotterdam. Omzien in verwondering.
 • Corporaties vrezen vooral imago-schade van Rotterdamse flinkheid
  “Goed dat deze discussie is gestart, want je kunt deze problemen niet negeren”, klinkt het welwillend op het kantoor van Maaskoepel richting gemeentebestuur. Even later in het gesprek geeft Dries Ouwerkerk, directeur van de Rotterdamse corporatiekoepel, aan dat hij helemaal niet zo blij is met het debat over een kansarmen-, dan wel allochtonenstop.
 • “De toon is anders maar van echte beleidswijzigingen is geen sprake”

  Uit de Dahliastraat in de vooroorlogse wijk Bloemhof in deelgemeente Feijenoord is het leven al jaren geleden vertrokken. De kleine woninkjes zijn dichtgetimmerd. De daken zullen de eerste voorjaarsstorm waarschijnlijk niet meer doorstaan. Uiteindelijk komen de slopers, zoals pal om de hoek al is gebeurd. In de Jasmijnstraat herinneren alleen nog de kale resten van fundamenten aan wat ooit een gezellig wijkje was. Niets wijst erop dat de stad al aan herstructurering denkt.

Tweede verdieping

 • IJburg wil fouten uit verleden vermijden
  De lege bussen die vanaf november 2002 om het kwartier tussen Centraal Station en het nog bijna onbewoonde IJburg pendelden wekten hilariteit op. De noodschool die op het Haveneiland-West startte met drie leerlingen kreeg zelfs nationale aandacht. En dat terwijl Amsterdam met deze voortvarende aanpak juist wilde breken met een aanpak die bewoners van veel nieuwbouwlocaties frustreert: dat het vaak jaren duurt voordat er goede wegen, openbaar vervoer, voldoende winkels, scholen en andere voorzieningen zijn.

Derde verdieping

 • Corporaties en gemeenten experimenteren met alternatieve woonruimteverdeling
  Wie experimenteert met wat?

  Na het experiment in het KAN-gebied zijn corporaties en gemeenten driftig aan het experimenteren geslagen met andere vormen van woonruimteverdeling. Overal in het land worden nieuwe modellen uitgeprobeerd die op lokaal niveau vaak op kleine onderdelen van elkaar verschillen. Een overzicht:

Kort bestek

 • Op Stap naar de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling
  De Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Dateert al van midden negentiende eeuw. Bestaat als BV sinds 1992. Ongeveer dertig maal per jaar vindt de veiling plaats in Park Plaza, Rokin 78. De Amsterdamse veiling doorloopt het complete proces van opbod en afslag op één avond. Dat is uniek in Nederland. De veiling is openbaar, particulieren, c.q.
 • Handleiding moet projectleiders door Flora- en faunawet loodsen
  Top 5 ‘dwarsliggers’
  in Amsterdam 1. rugstreeppad
  2. rivierdonderpad
  3. vleermuis
  4. gierzwaluw
 • 1. De slappe Amsterdamse bodem is ongeschikt voor wolkenkrabbers

Woonbarometer

Als ik ...


 • Marlies Rohmer

  Architecte Marlies Rohmer doet naast architectuur ook veel stedenbouwkundig werk. Ze is supervisor over een deel van de Westelijke Tuinsteden en voorzitter van de Welstand, Commissie ll.

Domweg gelukkig

Forum

 • Het artikel in het januarinummer van NUL20 met als titel Wil de kalkoen meepraten over het kerstmenu? trok mijn bijzondere aandacht.
  Ik vind de opmerkingen en de toon van de heer Thielen, directeur van Far West, evenals van de heer Goring, gemeenteraadslid voor de VVD, beledigend voor de bewoners en de bewonerscommissies; er spreekt ronduit minachting uit voor de minder draagkrachtigen. De heer Thielen doet in het artikel ook regelmatig de waarheid geweld aan.

 • Het gaat slecht met de bewonersondersteuning in Amsterdam. Steeds meer stadsdelen halen er een streep door, net terwijl de stad bezig is met een ingrijpende transformatie van de woningvoorraad. Dankzij een last-minute motie is de bewonersconsulent in de Rivierenbuurt nog voor een jaar gered. Maar in Oud-West moeten bewoners het al jaren rooien zonder ondersteuning. In De Baarsjes dreigt met de sloop van het wijkcentrum ook de volkshuisvestingsmedewerker te verdwijnen.

Redactioneel

 • Het verdriet van Rotterdam

  Men zei het niet hardop, maar tot begin jaren negentig was menig Amsterdams ambtenaar en politicus regelmatig stinkend jaloers op Rotterdam. Het drugsbeleid, de metro, de stadsvernieuwing, de vernieuwende architectuur, de kop van Zuid! Alles leek daar sneller en beter te gebeuren dan in Amsterdam.