Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Is Amsterdam zo anders dan Rotterdam?
Amsterdam versus Rotterdam - Feiten en Cijfers

De worsteling in Rotterdam laat Amsterdam niet onberoerd. De angst voor ‘The Rotterdam Syndrome’ was al eens aanleiding voor een ambtswoninggesprek waar ambtenaren en politici onder leiding van de burgemeester discussieerden over de probleemwijken in Amsterdam. Volgens onderzoek vindt tweederde van de West-Europese bevolking dat de grens aan de opvang van immigranten is bereikt. Veel allochtonen vinden volgens SCP-onderzoek zelf ook dat er al teveel immigranten zijn. Waar ligt de grens bij het absorptievermogen van de grote steden?

“Wij zijn Rotterdam niet”, hoor je hier vaak. Dat is ook zo. Hier geen jarenlang dichtgespijkerde huizenrijen. Amsterdam is nog altijd ‘the place to be’. En ook: Amsterdam is een creatieve stad met veel economisch potentieel, waar buitenlandse bedrijven zich graag vestigen.
Rotterdam en Amsterdam hebben ongeveer eenzelfde percentage allochtonen. Maar voor Rotterdam wordt een sterkere groei van allochtonen uit niet-geïndustrialiseerde landen voorzien.

Bronnen: Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS), Rotterdam,
dienst Onderzoek & Statistiek (O&S), Amsterdam

Als we naar de besteedbare inkomens per huishouden kijken, dan is er niet veel verschil. Maar Rotterdamse huishoudens zijn over het algemeen wat groter, en dat maakt uit. Zo bezien zijn Rotterdammers armer dan Amsterdammers. Rotterdam heeft bovendien een relatief hogere werkloosheid en lagere arbeidsparticipatie.

Bron: COS.
Gewogen naar huishoudensamenstelling (tussen haakjes)
zijn Rotterdammers armer dan Amsterdammers.

Bron: dienst Onderzoek & Statistiek.
Rotterdam heeft een hogere werkloosheid en de arbeidsparticipatie is er lager.

De cijfers bevestigen het cliché: Rotterdam moet het meer van noeste arbeid hebben. De erfenis van de wereldhaven. Amsterdam is een grotere commerciële dienstverlener (handel, financieel, zakelijk en horeca). Door zijn haven is Rotterdam weer ‘groot’ in de subcategorie vervoer en communicatie. Maar daarin gaat het slechts om ‘slechts’ 39 duizend banen (tegen 34 duizend voor Amsterdam).

Bron O&S, aantallen x1000, per 31-12-2001

Het potentieel aan hoogopgeleide ‘kenniswerkers’ is veel groter in Amsterdam. Liefst 37% heeft HBO of wetenschappelijk onderwijs gevolgd.

Bron: Stand van het Wonen, Rotterdam 2003, Gemeente Rotterdam (op grond van WBO 2002)
Amsterdammers hebben hogere opleiding

Maar willen die hier ook blijven wonen? En, zoals Paul Scheffer het in zijn essay voor de SEV-conferentie Transforama 2004 formuleerde: staat ook Amsterdam niet voor een aanmerkelijk probleem om de beroepsbevolking aan te laten sluiten op de vereisten van de kenniseconomie waar Amsterdam op moet draaien? Dreigt er niet een groeidende tweedeling tussen hen die wel en hen die niet kunnen aanpikken? Niet minder dan de helft van de Marokkaanse en Turkse jongeren heeft volstrekt onvoldoende opleiding voor de arbeidsmarkt.

Thema