Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Delflandplein: stedelijke vernieuwers papegaaien elkaar na

Het artikel in het januarinummer van NUL20 met als titel Wil de kalkoen meepraten over het kerstmenu? trok mijn bijzondere aandacht.
Ik vind de opmerkingen en de toon van de heer Thielen, directeur van Far West, evenals van de heer Goring, gemeenteraadslid voor de VVD, beledigend voor de bewoners en de bewonerscommissies; er spreekt ronduit minachting uit voor de minder draagkrachtigen. De heer Thielen doet in het artikel ook regelmatig de waarheid geweld aan.

Het participatieproces bij stedelijke vernieuwing is geen eenvoudige zaak en inmiddels is ook gebleken dat in de Delflandpleinbuurt de afgesproken regels niet goed zijn nagekomen.
Jaren geleden is bij de bewoners van de Delflandpleinbuurt het open-planproces gepresenteerd; dit was nog voordat de heer Thielen naar Amsterdam kwam. Een definitie van dit open-planproces luidt als volgt:
“Open-planproces houdt in het systematisch, vanaf het beginpunt, organiseren van interactie tussen beleidsmakers, eigenaars, bewoners en andere belanghebbenden om de problemen gezamenlijk te definiëren en oplossingen aan te dragen. Besluitvorming vindt plaats door de stadsdeelraad en eigenaars na advies van bewoners en belanghebbenden, waarbij van het advies afwijkende besluitvorming wordt beargumenteerd.”
Door deze opzet waren bewoners vaak eerder op de hoogte van de voorgenomen plannen dan de politici van ons stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld.

In het artikel haalt de heer Thielen twee dingen door elkaar, namelijk het Delflandplein en de Noordstrook, die grenst aan de Heemstedestraat. De bewoners van het Delflandplein kwamen met een alternatief bouwplan en de bewoners van de Noordstrook wilden een referendum.
Na twee informatieavonden voor de Noordstrook op 28 en 29 oktober 2003, was er grote onrust en paniek en eisten de bewoners actie. Dit heeft de bewonerscommissie gedaan in de vorm van een referendum. De opkomst was enorm. Het gaat hier om 270 te slopen woningen; 185 personen kwamen hun stem voor of tegen sloop uitbrengen. Van hen waren er 158 tegen sloop en 27 voor. Bewoners hebben de informatieavonden als heel bedreigend ervaren, omdat er geen herhuisvestingsplan is en hun dus geen perspectief geboden kan worden. Onder het motto ‘we zullen wel zien’ denkt Far West, gesteund door Parkstad, zijn gang te kunnen gaan, desnoods met geweld: het bulldozermodel!

Dit is een rustige, vriendelijke buurt, die een prijs zou moeten ontvangen als integratiemodel. Integratie is immers niet alleen een technische zaak, zoals inburgeringscursussen en taalonderricht, maar ook en vooral een zaak van fatsoenlijk omgaan met elkaar. De laatste vijf jaar gaat het hier prima.
Met Kerstmis stond bij ons geen kalkoen op tafel, maar een Marokkaanse buurvrouw had samen met mijn dochter een heerlijke gevarieerde maaltijd klaargemaakt voor twaalf personen. Zelf ging ze na haar kookprestaties weer naar beneden met haar vier kindertjes, ze is nog niet zover dat ze zich tussen de mannelijke en vrouwelijke gasten begeeft, maar dat is een groeiproces. Stedelijke vernieuwers verdiepen zich echter niet in sociale processen, zij hebben maar één doelstelling, namelijk de bevolkingssamenstelling moet anders en dit papegaait nu iedereen elkaar na.

In de Delflandpleinbuurt wordt door bewoners al jarenlang gewerkt aan een beter leefklimaat. Verhuurder Far West/De Key weigert al acht jaar enig groot en structureel onderhoud te verrichten en goed en adequaat beheer in te zetten. Hoe laat je een buurt gericht verpauperen? Het antwoord op die vraag lijkt me niet moeilijk.
Maar hoe herhuisvest je mensen, ook met grote gezinnen, als er nauwelijks woningaanbod is? De woningmarkt in Amsterdam zit immers op slot.

Kortom, laat de heer Thielen met Far West eerst eens gaan bouwen en daarna pas weer gaan slopen.

Hoogachtend,

C.H. Peters-van Amersfoort
(voorzitter Bewonerscommissie Noordstrook en Heemstedestraat)
Woonstichting De Key