Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • “Uiteindelijk moet de rekening van de aannemer wel worden betaald”
  De verduurzaming van appartementencomplexen die slechts deels in bezit zijn bij woningcorporaties gaat te langzaam. Niet alle eigenaren kunnen of willen de benodigde investeringen doen. Bieden andere regels, nieuwe verdienmodellen of slimme financieringsarrangementen een weg naar versnelling?
 • Case story: gespikkeld bezit in Holendrecht
  De vve’s van twee portiekflats in Holendrecht, Amsterdam-Zuidoost investeerden 42 miljoen euro in een ingrijpende verduurzaming. Driekwart van de 935 woningen is in handen van woningcorporatie Eigen Haard. De renovatie is naar verwachting in maart afgerond, maar de vve-bestuurders lijken weinig puf meer te hebben voor de volgende stap: gasloos worden. Gestegen woonkosten spelen daar een rol bij.
 • Case story: zonnecorporatie én zonnecoöperatie op vve-daken
  Op de daken van de vierlaags portiekwoningen aan Bramzeilhof en Grootzeil in Amsterdam-Noord liggen sinds kort 627 zonnepanelen. Bijzonder is dat een deel is gelegd door de Zoncorporatie, een zelfstandig bedrijf dat in samenwerking met Ymere is opgericht, en een deel door energiecoöperatie Zuiderlicht. Dat laatste wilde de vve.
 • Vve Hoogoord verduurzaamt Bijlmerflat met bijna 150 woningen
  De vve van Hoogoord West, een van de twee oudste Bijlmerflats, is vergevorderd met een ingrijpende onderhoudsbeurt annex verduurzamingsoperatie. Hoe ze dat voor elkaar kregen? Subsidies, leningen, de juiste professionele ondersteuning en vooral een heel actief vve-bestuur, begrijpen we uit het gesprek met vve-bestuurder George Evers. Woningcorporatie Rochdale, eigenaar van enkele tientallen woningen in de flat, werkte loyaal mee.
 • Verslag 27 november in de serie Wonen is voor iedereen
  Amsterdam telt circa 23.000 Verenigingen van Eigenaren (vve’s). Ook die moeten verduurzamen. Een ongelofelijk ingewikkelde opgave en een enorme verantwoordelijkheid voor de vve-besturen. Bij gemengde vve's met eigenaar-bewoners en huurders is het extra ingewikkeld, want het zijn de eigenaren die uiteindelijk beslissen. In Pakhuis de Zwijger werden de grootste uitdagingen geïnventariseerd en gezocht naar mogelijke oplossingen.

Tweede verdieping

 • Corporaties zetten vraagtekens bij potentie van optoppen
  Er is plek voor 100.000 extra woningen op de daken van bestaande flats. Althans, dat zou blijken uit een inventarisatie van Stec. Maar Amsterdamse corporaties zijn sceptischer, zo blijkt uit NUL20-onderzoek. Er zijn mitsen, maren en tegenvallende ervaringen. Er is potentie, mede dankzij nieuwe bouwtechnieken. Maar grote aantallen liggen in de Amsterdamse regio niet in het verschiet.

Derde verdieping

 • Initiatieven voor betaalbare koopwoningen in de MRA
  Nieuwbouwwoningen zijn buiten het bereik van veel huishoudens gekomen. Ook in de MRA lukt het nauwelijks meer om voor middeninkomensgroepen betaalbare koopwoningen onder de 355.000 euro te bouwen. Gemeenten proberen met tijdelijke kortingen nieuwbouw voor deze groep toch bereikbaar te maken. Welke initiatieven worden er in de MRA genomen en wat krijg je voor dat bedrag in de stad of regio?

Kort bestek

 • Met het verschijnen van deze laatste papieren editie van NUL20 stopt ook fotograaf Nico Boink. Vanaf het eerste nummer heeft hij voor NUL20 rondgelopen in Amsterdam en omgeving. Hij legde het snel veranderende Amsterdam vast, en de mensen die daarvoor verantwoordelijk of daarbij betrokken waren.
 • Hoe digitalisering het contact tussen huurder en corporatie verandert
  Huurders bij woningcorporaties ontkomen er nauwelijks meer aan: het contact met de corporatie vindt steeds vaker digitaal plaats. Door het gebruik van een online portaal waar huurders inloggen, regelen zij met een druk op de knop hun huurderszaken zelf, zonder dat daarbij telefonisch of e-mailcontact nodig is. Voor woningcorporaties en veel huurders is dat efficiënt, maar lang niet alle huurders kunnen deze digitale ontwikkeling bijbenen. Bovendien kunnen hulporganisaties buitenspel worden gezet.
 • Hier bouwt Amsterdam nog woningen met tuin
  Na de fusie met Weesp kreeg Amsterdam er een grote nieuwbouwwijk bij. Hier kan de bemiddelde Amsterdammer nog een nieuwbouwwoning met tuin kopen. Bemoeienis van de hoofdstad heeft geleid tot 600 extra woningen, waaronder goedkopere koopwoningen en 60 sociale en 60 middeldure huurwoningen.
 • Eerste serie modulaire woningen geplaatst in Zaandam
  NH Bouwstroom, een samenwerkingsverband van woningcorporaties, gemeenten en leveranciers, is begin november gestart met het plaatsen van modulaire woningen voor Parteon in de Rosmolenbuurt in Zaandam. De woningen zijn van Homes Factory. De initiatiefnemers van NH Bouwstroom zien modulaire woningbouw als belangrijk onderdeel voor de aanpak van de woningnood.
 • Afscheidsinterview met hoofdredacteur Fred van der Molen
  Na ruim twintig jaar neemt Fred van der Molen afscheid als hoofdredacteur van NUL20. Met een journalistieke aanpak en veel aandacht voor data beschreef de redactie onder zijn leiding de turbulente ontwikkelingen en crises op de woningmarkt in Amsterdam en de regio.
 • Joost Zonneveld volgt vanaf 2024 Fred van der Molen op
  Vanaf 1 januari is Joost Zonneveld de nieuwe hoofdredacteur van NUL20. Daarmee keert een bekend gezicht terug bij de redactie van het platform over wonen en bouwen in de metropoolregio Amsterdam.
 • Interview Jelle Beemsterboer: geen radicale koerswijzigingen onder BBB-gedeputeerde
  Jelle Beemsterboer, de nieuwe gedeputeerde voor Wonen in de provincie Noord-Holland, wil naast gemeenten, corporaties en ontwikkelaars staan om de woningbouwproductie te versnellen. Vaker ‘een straatje erbij’ is voor hem geen taboe, maar het leeuwendeel van de toekomstige bouwproductie zal toch op grootschalige locaties gestalte moeten krijgen.

Woonbarometer

 • Twintig jaar in grafieken
  Het eerste nummer van NUL20 kwam uit in maart 2002. In de twee decennia daaropvolgend is de regio ingrijpend veranderd. We laten de ontwikkeling zien aan de hand van een aantal grafieken.
 • Twintig jaar in grafieken
  Het eerste nummer van NUL20 kwam uit in maart 2002. In de twee decennia daaropvolgend is de stad ingrijpend veranderd. We laten de ontwikkeling zien aan de hand van een aantal grafieken.

Fotoreportage

 • Terugblikkend op twintig jaar fotografie voor Nul20 heb ik een selectie gemaakt van foto's waarop mensen figureren die ik in de meeste gevallen toevallig ontmoette of ook wel vanwege een of ander artikel in het tijdschrift. Meestal fotografeerde ik hen met hun instemming maar dat kan niet altijd, en daar kan soms wel gedoe over ontstaan. Ik ben heel blij met de foto's die ik hier bijeen heb gebracht om te tonen, en het mag gezegd worden dat ik er geen schrammetje aan heb overgehouden.

 • Terugblik op twintig jaar stedelijke ontwikkeling van Amsterdam van NUL20-fotograaf Nico Boink:  “Met grote dankbaarheid kijk ik terug op een mooie periode waarin ik voor Nul20 de ontwikkelingen met mijn fototoestel heb mogen vastleggen. Daarin viel veel schoonheid te ontdekken na en naast afbraak en verval.”

Redactioneel

 • Dit is het laatste papieren nummer van NUL20 en tevens mijn laatste activiteit als hoofdredacteur. Twee zaken die niet direct zijn gekoppeld maar wel iets met elkaar te maken hebben. De discussie over voortzetting van de papieren editie plopt al enkele jaren op in de jaargesprekken met de partners. Iedereen beseft dat we met opheffen iets verliezen, een deel van onze zichtbaarheid en ongetwijfeld ook een deel van ons lezerspubliek.
  Wat ertegenover staat: minder papierverbruik, minder milieubelasting, minder kosten én de mogelijkheid om meer mooie digitale producten te gaan maken. De knoop is doorgehakt. Dus voor wie nog niet op onze nieuwsbrief is geabonneerd: meld je nu aan. Dan blijf je op de hoogte van alle uitingen van NUL20.