Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Twintig jaar in grafieken
De Metropoolregio Amsterdam

Het eerste nummer van NUL20 kwam uit in maart 2002. In de twee decennia daaropvolgend is de regio ingrijpend veranderd. We laten de ontwikkeling zien aan de hand van een aantal grafieken.

Image

'De regio Amsterdam' breidt uit:
ROA -> Stadsregio Amsterdam -> Metropoolregio Amsterdam

Er zijn al lang bestuurlijke samenwerkingsverbanden in de regio Amsterdam. De Stadsregio Amsterdam werd vanaf 2006 de opvolger van het ROA, het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam. Tot 2017 had deze Stadsregio als bestuurlijk samenwerkingsverband van vijftien gemeenten diverse (wettelijke) regionale taken. De Stadsregio viel samen met de WoningNet-regio Amsterdam. De landelijke overheid maakte een einde aan deze bestuurslaag, maar het regionaal overleg stopte niet.
Sinds 2017 is de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een gebied van IJmond tot Lelystad, het schaalniveau waarop gemeenten samenwerken op het gebied van wonen. Het is een vrijwillig samenwerkingsverband, maar zeker sinds het Rijk inzet op regionale ‘woondeals’ groeit het belang. Om die reden hebben dertig woningcorporaties in de MRA in 2022 besloten een gezamenlijk platform op te richten.
Dit verruimt overigens de zoekmogelijkheden voor sociale huurders niet. De MRA kent vier deelregio’s met een eigen aanbodsysteem, regels en … wachtlijst. Dat zijn naast de voormalige Stadsregio Amsterdam, Zuid-Kennemerland/IJmond, Almere/Lelystad en Gooi en Vechtstreek. De corporaties hebben bijna 400.000 huurwoningen in hun bezit, ruim een derde van de totale woningvoorraad in de MRA. 


Image

In de MRA zijn er sinds 2018 jaarlijks bijna14.000 woningen bijgekomen

In de MRA zijn er sinds 2018 jaarlijks bijna 14.000 woningen bijgekomen, het saldo van nieuwbouw, transformatie, sloop en andere mutaties. Bijna de helft daarvan werd in de periode 2018-2022 (gemiddeld 6.500 per jaar) in de hoofdstad zelf gerealiseerd.
Bron: CBS

Image

 

Fred van der Molen