Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Kort bestek
Woningverkoop thema in jaarboek AFWC

Het Jaarboek 2012 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is uit. Traditiegetrouw bevat dat uitputtend cijfermateriaal over de Amsterdamse woningmarkt, waaronder de renovatie, beheer en verhuur van sociale huurwoningen, de nieuwbouwproductie, sociaal beheer en de woonruimteverdeling.  Dit jaar is er een thema gewijd aan de verkoop van corporatiewoningen. 

Het Jaarboek 2012 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties is uit. Traditiegetrouw bevat dat uitputtend cijfermateriaal over de Amsterdamse woningmarkt, waaronder de renovatie, beheer en verhuur van sociale huurwoningen, de nieuwbouwproductie, sociaal beheer en de woonruimteverdeling.  Dit jaar is er een thema gewijd aan de verkoop van corporatiewoningen. 

Verkoop blijkt tot dusver een probaat middel om het woningaanbod voor middeninkomens te vergroten. In 2011 was 94 procent van alle verkochte corporatiewoningen bereikbaar voor de hoge middeninkomens (tot 261.000 euro) en 66 procent voor de lage middeninkomens (tot 220.000 euro). Het merendeel van de corporatiewoningen wordt verkocht aan jonge één- en tweepersoonshuishoudens; 65 procent van de kopers is jonger dan 35 jaar. Verkoop van corporatiebezit zorgt voor differentiatie van de woningvoorraad in buurten die voordien bijna uitsluitend uit sociale huurwoningen bestonden. En last but not least: corporaties spelen op deze manier geld vrij voor investeringen. De verkopen zijn in 2011 ondanks de crisis op peil gebleven, maar blijven al jaren ruim binnen de toegestane verkoopquota.

 

Het aantal verhuringen via WoningNet stagneert ondertussen. Tot en met 2010 werd de terugloop nog gecompenseerd door meer beweging elders: verkoop, toename van vrije sector huur, tijdelijke verhuur en studentenhuisvesting, maar in 2011 is dat niet meer het geval. Vorig jaar liep ook de tijdelijke verhuur flink terug. Ook de verkoop van nieuwbouwwoningen blijft op een laag pitje staan. De stad blijft ondertussen een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op studenten en jongeren. 

Een vast onderdeel in het Jaarboek is de toetsing aan de  ‘aanbiedingsafspraken’. Daar wordt in grote lijnen aan voldaan: 75 procent van de nieuwe verhuringen wordt onder de huurtoeslaggrens (561 euro) aangeboden (afgesproken: minimaal 70%); meer dan de helft van de nieuwe huurders (51%) zijn starters. Hun gemiddelde inschrijfduur is overigens gestegen naar maar liefst 8,3 jaar.