Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eerste verdieping
Reactie VVD-fractie op Omgevingsvisie Amsterdam 2050
"Bestem minstens helft woningproductie voor middensegment"

"Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden", aldus de gemeenteraadsfractie van de VVD.

Wat ons betreft is de toekomst er één waarin Amsterdam een levendige en welvarende woon- en werkstad blijft. Dat vraagt om een evenwichtige en realistische kijk op de stad; een blik die de waan van de dag ontstijgt en partijpolitieke dogma’s negeert. De hamvraag luidt: welke stad geven wij door aan de volgende generaties? Van Doorninck ziet Amsterdam slechts als de plek waar mensen wonen. Ze rept in Nul20 met geen woord over de ruimte voor Amsterdammers om te recreëren of voor onze mooie bedrijven om banen te blijven scheppen. 
Voor haar is de aanwezigheid van welvaart blijkbaar een vanzelfsprekendheid. Voor de VVD is dat niet zo. Zonder de creativiteit van ondernemers, geen welvaart. Zonder welvaart, geen banen. Zonder banen, geen bestaanswaardigheid. En last but not least, speciaal voor de linksgeoriënteerde Amsterdammers, zonder welvaart ook geen mogelijkheden voor herverdeling.

Woningbouw

Het is niet overdreven wanneer we stellen dat de woningproductie het afgelopen jaar is ingezakt, nog afgezien van de tijdelijke bouwstop onlangs in Zuidoost. We zien een stadsbestuur dat luchtkastelen bouwt. Ze zegt zich zorgen te maken over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de stad, maar ondertussen worden er amper betaalbare woningen bijgebouwd. Ook zien we een stadsbestuur dat langetermijninvesteerders onder het mom van ‘hebzuchtige beleggers’ de stad uit jaagt. 
Ook zien we een stadsbestuur dat langetermijninvesteerders onder het mom van ‘hebzuchtige beleggers’ de stad uit jaagt.
Wie naar de praktijk kijkt, ziet hoofdzakelijk één hebzuchtige partij en dat is Amsterdam zelf. De gemeente vraagt torenhoge grondprijzen en stelt allerlei lokale bouweisen; eisen die in andere grote steden niet of nauwelijks worden gesteld. Deze extra eisen drukken op de capaciteit van de gemeente om met de grond geld te verdienen. Het is daarom op zijn minst opvallend dat wethouder Van Doorninck in het interview klaagt over dalende grondexploitaties en afnemende overschotten. Als er iemand is die hier iets aan kan doen, dan is zij het wel. Hiervoor is het nodig partijpolitieke dogma’s los te laten en die extra bouweisen te schrappen; want politiek is de kunst van het mogelijke en niet van het wenselijke.
We roepen haar ook op met Amsterdammers de afspraak te maken de woningvoorraad klaar te maken voor de toekomst. En genoeg ruimte te bieden voor Amsterdammers met een middeninkomen (38.000-60.000 bruto per jaar). Zodat ook zij in Amsterdam kunnen wonen en niet noodgedwongen hoeven te verhuizen naar buurgemeenten. Dat kan door de komende jaren tenminste de helft van de nieuwbouwproductie speciaal voor middeninkomens te bestemmen. Met  betaalbare koop- en met betaalbare huurwoningen. 
Bestem komende jaren minstens de helft van de woningproductie voor middensegment
Amsterdam moet zich ook klaarmaken voor de vergrijzing. Amsterdammers worden steeds ouder. Het aantal 80-plussers neemt toe. Dat vraagt om voldoende woningen die geschikt zijn voor onze senioren. Wij denken dat het kan, maar durft de wethouder dat aan? Het is in ieder geval de inzet van de Amsterdamse VVD. Amsterdam moet een stad zijn waar lage, midden en hoge inkomens, en jong en oud een plek kunnen vinden.

Bedrijvigheid 

Als we naar bedrijvigheid kijken, dan vinden wij het cruciaal te streven naar een goede balans tussen wonen en werken. Alleen zo blijft Amsterdam een levendige en welvarende stad. Werkgeversorganisatie ORAM stelde onlangs in reactie op de Omgevingsvisie 2050 dat Amsterdam honderdvijftig hectare aan bedrijven wil ‘wegbestemmen’. Dit zorgt voor banenverlies, vooral in maaksectoren. Daarmee raakt de gemeente juist aan banen van praktisch geschoolde Amsterdammers met lagere inkomens. Met als gevolg een hogere werkloosheid en meer ongelijkheid. De plannen van de gemeente lijken ondoordacht. ORAM-directeur Noorman zei het treffend: Amsterdam creëert een nieuw fenomeen van “dakloze Amsterdamse bedrijven, afgedankt door de stad en niet welkom in andere gemeenten”.  Dat moet echt anders. En daarom zeggen wij het nogmaals: zonder welvaart, geen maatschappelijke voorzieningen, geen banen en geen herverdeling.

Mobiliteit

Tenslotte is het – om een levendige woon- en werkstad te zijn en te blijven – voor mensen ook nodig zich goed te kunnen verplaatsen. In, uit en door Amsterdam. Maar niet alleen via meer metrorails. De VVD is voorstander van het sluiten van de kleine ring en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp, maar vraagt ook aandacht voor het wegverkeer - op termijn schoon wegverkeer. In de Omgevingsvisie 2050 zet het stadsbestuur onder aanvoering van GroenLinks ‘de ambitie extra autoverkeer op 0%’. En dat in een stad die de komende decennia blijft groeien.
Uitgaan van 0%-groei autoverkeer is een ideologische, maar geen realistische keuze
Als we die ‘0%’ naast de cijfers van het Kennisinstituut Mobiliteit (KIM) leggen, dan ontstaat een heel ander beeld. Zij voorspellen als het gaat om autoverplaatsingen een groei van 23 procent tot 58 procent tot 2050. Als Amsterdamse VVD willen wij benadrukken hoe belangrijk het is onze mooie stad ook in de toekomst een bereikbare woon- en werkstad te laten zijn. Voor de loodgieter die een klus doet. Voor het gezin dat de kinderen naar de sportclub brengt. De auto is geenszins heilig; maar de auto hoort er wel bij. Nu en in de toekomst. Dus dan is ‘0-groei van het autoverkeer’ een ideologische, maar geen realistische keuze. En kwalijk voor de ontwikkeling van de stad. 
Alles overziend vinden wij dat de Omgevingsvisie 2050 onvoldoende aanknopingspunten biedt om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan. Dat is een gemiste kans voor een stadsbestuur dat geschiedenis had kunnen schrijven met een visie hoe Amsterdam zich, in de woorden van wijlen Eberhard van der Laan, naar de ‘derde Gouden Eeuw’ kan bewegen.
 
Hala Naoum Néhmé en Stijn Nijssen
Néhmé en Nijssen zijn respectievelijk raadslid en duo-raadslid voor de VVD. Zij voeren het woord over ruimtelijke ordening, grondzaken en woningbouw.