Amsterdam vertraagt stedelijke vernieuwing

01.12.10

Amsterdam vertraagt stedelijke vernieuwing

De stedelijke vernieuwing in Amsterdam-Noord en Nieuw-West stagneert. Nadat corporaties en andere ontwikkelaars dit jaar al tal van bouwplannen stil legden, heeft het college nu bouwplannen geschrapt voor 12.600 woningen in de periode tot 2014. De stadsdelen Nieuw West en Noord wordt dringend verzocht naar een "realistische programmering" te gaan van respectievelijk 3600 en 3000 woningen. Ook werd nog eens 37.000 vierkante meter geplande kantoorruimte uit de plannen gehaald. De beslissing over IJburg II wordt wederom opgeschoven. In Zuidoost wordt de bouw van de GETZ-toren uitgesteld.

Amsterdam moet om financiële redenen draconisch schrappen in alle bouwplannen. Het instorten van de kantoormarkt - "de kip met de gouden eieren", aldus wethouder Van Poelgeest - veroorzaakt een enorm tekort bij het Amsterdamse Vereveningsfonds. Als alle bouwplannen van begin 2010 gewoon zouden worden uitgevoerd zou het fonds over tien jaar afsteven op een tekort van ruim 700 miljoen euro. Om het fonds weer gezond te maken dienen bouwplannen minder verliesgevend te worden en dient de overmaat aan plannen te worden teruggeschroefd. Het college wil het woningbouwprogramma voor de periode 2010-2019 terugbrengen van 65.000 naar 36.000.

Bij de eerste 'projectenschouw' van de grote projecten werden begin oktober al ruim 11.500 woningen en zo'n 284.000 m2 kantoren uit dertien plannen geschrapt. Dit leverde, gecombineerd met alle andere keuzes die in deze plannen zijn gemaakt, 280 miljoen euro op. Dat bedrag is inmiddels opgehoogd tot  292 miljoen omdat de ontwikkeling van Elzenhagen Zuid wordt uitgesteld.

Tweede projectenschouw

Op 23 november maakte Wethouder Van Poelgeest de resultaten van de tweede projectenschouw bekend.  Het planaanbod in de periode 2010-2014 in  Nieuw-West en Noord gaat met 12.600 woningen omlaag. Welke projecten uiteindelijk wel worden gerealiseerd  is overigens uiteindelijk een zaak van de betrokken ontwikkelaars en  stadsdelen. Stadsdeel Nieuw West wordt in ieder geval dringend verzocht een "realistische programmering" op te stellen van 3600 woningen tot en met 2014 en 6000 woningen tot en met 2019. En in Noord acht het college een bouwprogramma van hoogstens 3000 woningen realistisch de komende vier jaar en 5000 in de periode 2010-2019.  Door het schrappen in  deze bouwplannen kan de gemeente weer 126 miljoen wegstrepen aan "negatieve reserves". De stedelijke vernieuwingsplannen vallen overigens niet onder het regime van het Vereveningsfonds maar van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV), het andere ruimtelijke fonds van de gemeente.

 De concrete productie kan overigens als gevolg van de crisis in de woningmarkt nog flink lager uitvallen. 

Belangrijkste collegebesluiten

In totaal schrapt de gemeente plannen voor 29.000 woningen en heel veel kantoren.

Nieuw West en Noord

  • In totaal worden 11.500 woningen geschrapt uit de plannen 2010-2014

          

     

West

  • Ontwikkeling van de Hallen (400 woningen, 3 parkeergarages) doorzetten

·         Woonwijk Laan van Spartaan afmaken

·        

Kolenkitbuurt valt nog onder stedelijke vernieuwing Nieuw West

Oost

·        

Plannen voor Sluisbuurt op Zeeburgereiland worden geschrapt.

·        

Nieuwbouw 311 woningen Middenmeer Noord bij station Science Center gaat door; Zeeburgia gaat naar Zeeburgereiland

·        

Oostpoort 2e fase: aansturen bij ontwikkelaars op voortgang

  

 

Zuidoost

·        

Getz: plannen voor de leisure en entertainmenttoren worden bevroren

·        

Holendrecht: geen vernieuwing van centrum inclusief scholen, winkelcentrum, community centre en verzorgingshuis, bouw 285 woningen blijft achterwege

·        

Transformatie bedrijventerrein Paasheuvelweg: er komt een nieuw plan voor AMC Campus, tijdelijke huisvesting studenten. 

 

Zie ook:

NUL20: IJburg 2 verschuift naar de horizon (resultaten 1e projectenschouw, 13-10.2010)

NUL20: Een probleem van 700 miljoen euro ( september 2010)

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.