Akkoord met beleggers: 10.000 betaalbare huurwoningen voor middeninkomens

03.02.2020
Image

De gemeente Amsterdam heeft afspraken gemaakt met beleggers en ontwikkelaars over de bouw van goedkopere huurwoningen. De komende vijf jaar zullen institutionele en particuliere beleggers in Amsterdam tienduizend nieuwe middenhuurwoningen realiseren, zo staat in een intentieverklaring die gemeente en de organisaties van beleggers en ontwikkelaars (IVBN, Vastgoed Belang en Neprom) maandagmiddag ondertekenen.

Voor die woningen - met een huurprijs van 740 tot 1030 euro in de maand; bij nieuwe projecten moet sprake zijn van een gemiddelde huur van 900 euro- geldt dat de huur de eerste twintig jaar met niet meer dan inflatie plus 1% wordt verhoogd. Na die periode geldt dezelfde huurverhoging alleen nog gedurende vijf jaar voor bestaande huurovereenkomsten. Voor nieuwe huurders gelden dan marktconforme huren. Ook mogen beleggers na 25 jaar de woningen verkopen.
Een deel van de nieuwe woningen zal aan specifieke groepen als leraren en zorgverleners worden verhuurd. Om de bouw van die woningen mogelijk te maken is Amsterdam bereid de grondprijzen zodanig te verlagen, dat beleggers een acceptabel rendement kunnen behalen.

Verder zijn afspraken gemaakt over de huurprijs van bestaande middenhuurwoningen. De komende vier jaar wordt ook voor hen de huur beperkt tot maximaal 1% boven inflatie. Maar mocht het Rijk op enig moment met regelgeving komen over nadere regulering van huurwoningen in de vrije sector, de zogeheten ‘noodknop’, dan komt de overeenkomst te vervallen. En moeten partijen opnieuw met elkaar aan tafel. Ontwikkelaars hebben bovendien toegezegd de bouw van middeldure koopwoningen te willen aanjagen.

CEO Gertjan van der Baan van Vesteda ziet in de intentieverklaring een belangrijke stap om weer in Amsterdam te investeren. Er is volgens hem nog meer nodig. “Om aan de enorme vraag naar woningen in de Metropoolregio Amsterdam te voldoen zijn veel meer bouwlocaties nodig en daarop aansluitend goed openbaar vervoer.”

Wethouder Van Doorninck (Grondzaken) reageert eveneens opgetogen. “De gemeente stelt transparante grondprijzen beschikbaar waarmee voor de productie van nieuwe en het behoud van bestaande betaalbare huurwoningen kan worden gezorgd. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit blijven daarbij gewaarborgd.”