Ymere ontziet huurders in 2015

20.03.15
Ymere ontziet huurders in 2015

Woningcorporatie Ymere ontziet in 2015 haar huurders bij de jaarlijkse huurverhoging. Voor veertig procent van de huurders in de laagste inkomenscategorie - 22.000 huishoudens - wordt die verhoging beperkt of wordt afgezien van huurverhoging. Ymere heeft daarover overeenstemming bereikt met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY).

Betaalbaarheid is een van de belangrijkste thema’s voor Ymere. Ongeveer 25 procent tot 30 procent van de huurders heeft betaalbaarheidsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat die problemen met name spelen bij huurders met een inkomen tot €34.229 en een maandhuur boven de €618 en mensen met een inkomen tussen de €34.229 en €43.786 met een huur boven de €710.
Voor de laagste inkomenscategorie wordt de huurverhoging van 2,5 procent vanaf een maandhuur van €576 trapsgewijs verlaagd naar 2, 1 en 0 procent. Ook gezinnen die meerjarig in de bijstand zitten worden gecompenseerd. Voor huurders met een inkomen tussen €34.229 en €43.786 wordt de verhoging van 3 procent vanaf €618 trapsgewijs verlaagd naar 2,5 procent en 1 procent.

De afgelopen weken heeft Ymere constructief overleg gevoerd met de SHY. "Steeds meer mensen hebben problemen om rond te komen. De woonlasten lopen steeds verder op, terwijl inkomens nauwelijks stijgen en de pensioenen stagneren. Het liefst heeft SHY geen huurverhoging voor de laagste inkomens en inflatievolgend voor de rest, maar wij snappen dat de verhuurdersheffing financieel zwaar drukt op Ymere,” aldus voorzitter Jan van der Roest.
"De betaalbaarheid van sociale huurwoningen komt steeds verder onder druk," zo zegt ook Ber Bosveld, lid van de directieraad van Ymere. "Binnen onze mogelijkheden willen wij huurders met betaalbaarheidsproblemen zoveel mogelijk ontzien. Daarom richten we ons met name op lage en middeninkomens met hogere huren, daar waar de problemen het grootst zijn. We doen wat binnen ons vermogen ligt, maar door de verhuurdersheffing zijn onze mogelijkheden beperkt. Ik zie het als een blijk van waardering voor ons beleid dat onze huurdersorganisatie positief heeft geadviseerd over dit huurverhogingsvoorstel.”

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS