Woonbond wil instemmingsrecht bij verkoop sociale huurwoning

22.08.16
Woonbond wil instemmingsrecht huurders bij verkoop sociale huurwoning

Omdat vanaf 2017 de huren van particuliere huurwoningen sneller mogen stijgen dan van corporatiewoningen, kunnen corporatiehuurders volgens de Woonbond direct financieel nadeel ondervinden van verkoop van hun woning. De Woonbond wil daarom dat zij instemmingsrecht krijgen.
Huurders in een verkochte woning kunnen door een wetswijziging in 2017 een hogere huurverhoging krijgen. Voor corporatiewoningen kunnen de huren gemiddeld maximaal 1 procent boven inflatie stijgen. Bij sociale huurwoningen van particuliere verhuurders kunnen de huren stijgen met maximaal 2,5 procent plus inflatie voor lagere inkomens en 4 procent boven inflatie voor middeninkomens. De Woonbond wil daarom dat huurders instemmingsrecht krijgen op verkoop van sociale huurwoningen: "Deze huurders wonen in precies hetzelfde huis, met hetzelfde huurcontract, maar vallen opeens onder andere regels."
De Woonbond wil dat huurders bij individuele gevallen de verkoop zo moeten kunnen tegenhouden. Bij grootschalige verkoop van complexen zou er minstens 70 procent instemming moeten zijn, zoals dat nu bij bijvoorbeeld renovatieplannen het geval is. Dit zorgt ervoor dat huurders een onderhandelingspositie hebben bij verkoop.
Overigens worden in de regio Amsterdam de meeste sociale huurwoningen pas verkocht als ze vrij komen of aan zittende huurders.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS