Woningverkoop corporaties zakt iets terug

25.11.15
Woningverkoop corporaties zakt iets terug in 2015

Ondanks de uitstekende markt blijft de woningverkoop van de Amsterdamse woningcorporaties iets achter bij die van vorig jaar. Een aantal corporaties tempert vanwege de samenwerkingsafspraken met gemeente en Huurdersvereniging de verkoopinspanningen. Vorig jaar werden 2.682 woningen verkocht. Dit jaar komt men enkele honderden woningen lager uit, aldus een voorspelling in de rapportage Woon2015.

Na een daling vanaf 2005 nam vanaf 2011 het aantal verkochte corporatiewoningen weer toe om te pieken in 2014. Deze stijging markeert het herstel van de Amsterdamse woningmarkt, waarin landelijke factoren zoals de historisch lage hypotheekrente natuurlijk een rol spelen. In de eerste helft van 2015 zijn de verkopen van corporatiewoningen gelijk gebleven: 1.152 dit jaar tegenover 1.150 in de eerste helft van 2014. Het zwaartepunt van de verkopen viel in 2014 in de tweede helft van het jaar. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporatie verwacht dit jaar lager uit te komen, omdat een aantal corporaties hun verkoopinspanningen matigen "mede in het kader van de samenwerkingsafspraken". In de nieuwe Samenwerkingsafspraken voor de periode juli 2015 tot en met 2019 is afgesproken dat gemiddeld over de gehele periode 2.000 sociale huurwoningen per jaar kunnen worden verkocht.

Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht op basis van afspraken tussen gemeente en corporaties. Sindsdien zijn er bijna 25.000 corporatiewoningen verkocht. Achtergrond van de woningverkoop was destijds de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking. Zo is het aandeel koopwoningen in de stad volgens het onderzoek Wonen in Amsterdam toegenomen van 11 procent in 1995 naar 31 procent in 2015. Het toevoegen van een relatief goedkoop koopsegment biedt meer mogelijkheden voor de (lage) middeninkomens om wooncarrière te maken. Daarbij verschaft verkoop de corporaties de middelen om elders in de stad te investeren in stedelijke vernieuwing, renovatie en nieuwbouw.

De mediane verkoopprijs van corporatiewoningen bedroeg in de eerste helft van dit jaar 174.000 euro. De hoogste prijzen worden gerealiseerd in het Centrum (€216.395), de laagste in Zuidoost (€130.000). Buurten waar dit jaar veel woningen worden verkocht zijn Buikslotermeer, Landlust en de Oostelijke Eilanden/Kadijken, buurten met relatief veel sociale huurwoningen.

In stadsdeel Centrum worden al vanaf het begin van deze eeuw de minste woningen verkocht. Over de hele periode gezien zijn er in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost gezien door corporaties ongeveer evenveel verkocht als in Centrum, Zuid, West en Oost. Maar binnen de ring worden de laatste jaren wel steeds meer corporatiewoningen verkocht in stadsdeel Zuid en - vooral - West. In stadsdeel Zuidoost stagneert de verkoop sinds de kredietcrisis, terwijl de verkopen in Noord op peil blijven.

De cijfers staan in Woon2015, een gezamenlijke publicatie van de MVA, Gemeentebelastingen en de AFWC. Zie woonamsterdam.info

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS