Wederom duizenden sociale huurwoningen naar buitenlandse belegger

01.12.2014

Het Wooninvesteringsfonds (WIF) verkoopt 3.786 woningen aan Round Hill Capital. De Britse vastgoedbelegger betaalt 365 miljoen euro voor het vastgoed, dat voor 80 procent uit sociale huurwoningen bestaat. De woningen staan verspreid over het hele land, waaronder complexen in Purmerend (Oostervenne en Westervenne). Eerder dit jaar verkocht het noodlijdende Vestia 5500 woningen aan de Duitse investeerder Patrizia.
Het WIF is geen normale corporatie maar wel een zogenaamde toegelaten instelling. Het fonds is in 2005 opgericht om woningen van woningcorporaties te kopen om later weer te verkopen. In die tijd was het voor corporaties namelijk lastig woningen complexgewijs te verkopen. Via het WIF konden ze dat wel.
Het WIF staat sinds november 2012 onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. In die periode viel ook het besluit de activiteiten af te bouwen. Jacques Thielen werd benoemd als interimbestuurder om een herstelplan uit te voeren. Dat plan voorziet in het geleidelijk uitponden van het bezit dat uit zo'n 6000 woningen bestaat. In juni 2014 maakte het WIF bekend 114 complexen te willen verkopen. De Britse belegger neemt bijna al dit aanbod over. Het is de tweede grote portefeuille die Round Hill Capital in Nederland verwerft. In juni werden reeds 1534 woningen voor 180 miljoen euro van door CBRE Global Investors beheerde fondsen overgenomen.
Directeur Thielen: ”Met alle belanghebbenden is rekening gehouden. De certificaathouders krijgen zekerheid en de huurders krijgen een betrouwbare verhuurder die de organisatie voortzet. De huidige huurders zullen alle rechten en plichten uit hun huurovereenkomst behouden.”
Wanneer het ministerie van BZK en de toezichthouders de verkoop goedkeuren, draagt het WIF de woningen over in maart 2015. Medewerkers van het WIF gaan mee. De verkoop werd door Capital Value begeleid.