'Verruim inkomensgrenzen sociale huisvesting'

18.02.2014

De inkomensgrenzen voor sociale huisvesting moeten worden verruimd, zo vindt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Samen met 29 collega's uit grote steden in Europa pleit hij voor ruimere verantwoordelijkheid voor het lokaal bestuur. De burgemeesters hebben daarover een gezamenlijke resolutie gepresenteerd aan de voorzitter van de Europese Commissie.
Europese regels staan alleen volkshuisvesting toe voor de minderbedeelden. Anders is sprake van ongeoorloofde staatssteun. Van der Laan maakte daarover in zijn rol als minister voor Wonen in het kabinet Balkenende IV afspraken met Brussel. Maar in de praktijk kunnen huishoudens tot een inkomen van 43.000 euro in steden moeilijk aan passende huisvesting komen: kopen is financieel niet haalbaar en de vrije huurmarkt biedt onvoldoende betaalbaar aanbod.