'Verregaande vernieuwing van het Amsterdamse woonbeleid'

12.06.14
college-onderhandelaars
'Verregaande vernieuwing van het Amsterdamse woonbeleid'

Er moet weer beweging komen in de Amsterdamse woningmarkt. Alleen dan kan iedere Amsterdammer een betaalbaar huis vinden, zo hebben D66, VVD en SP vastgelegd in het donderdagmiddag gepresenteerde coalitieakkoord ' Amsterdam is van iedereen'. Om dat doel te bereiken moeten er fors meer woningen bijkomen in de stad; minimaal vijfhonderd sociale huurwoningen per jaar vooral voor ouderen. In totaal wil de gemeente de bouwproductie opvoeren naar vijfduizend woningen per jaar in 2018.

Volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte biedt dit akkoord na twee weken van onderhandelen het beste wat ze konden bereiken. Amsterdam blijft een stad met veel sociale woningbouw. De sociale woningvoorraad mag niet zakken onder 187.000 woningen. Dat is evenveel als het aantal huishoudens onder de grens van 34.700 euro. Met de corporaties worden afspraken gemaakt over een gematigde huurontwikkeling, zodat er voldoende woningen onder de huursubsidiegrens beschikbaar blijven. Het bijbouwen van sociale huurwoningen kan volgens de coalitiepartners zorgen voor doorstroming. Deze woningen worden in eerste instantie voor ouderen gebouwd. Naast extra sociale woningbouw, wordt ingezet op uitbreiding van het woningaanbod tussen 700 en 1000 euro.

De nieuwe coalitie wil niet alleen zaken doen met de bestaande corporaties. "We stellen Amsterdam ook open voor nieuwe of kleinere corporaties en partijen, die hier nog niet actief zijn," aldus het akkoord. Daarnaast staat de coalitie welwillend tegenover nieuwe vormen van samenwerking om sociale woningbouw te realiseren. Corporaties die erin slagen met minder overheadkosten huurders betere en meer duurzame woningen te bieden, kunnen met voorrang een beroep doen op het Amsterdamse Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook kunnen corporaties op steun rekenen van de gemeente bij de verdere verduurzaming van de woningvoorraad. De regelgeving wordt versoepeld. En er worden afspraken gemaakt met huurders over hun energierekening.

Corporaties mogen doorgaan met de verkoop van sociale huurwoningen. "Bij de verkoop van woningen uit de sociale woningvoorraad gaan we op buurtniveau aantallen vaststellen, waarbij in buurten met weinig sociale huurwoningen minder mag worden verkocht, dan in buurten met een percentueel hogere voorraad," aldus het akkoord. Precieze percentages worden niet genoemd.

Niet op de laatste plaats hebben VVD, D66 en SP elkaar weten te vinden in hervorming van het erfpachtstelsel. In plaats van voortdurende erfpacht komt er een systeem van eeuwigdurende erfpacht. Hiermee denkt de coalitie een eerlijker en meer toekomstbestendig systeem te kunnen creëren. Voorwaarde is wel dat de gemeente er op korte termijn geen financieel nadeel van heeft.

Verder wil de coalitie leegstand bestrijden. Als een corporatie er niet in slaagt een woning binnen een half jaar te verkopen, dan moet deze weer worden verhuurd. De bestuurscommissies krijgen een rol om de bewonersparticipatie bij grootschalige renovaties te versterken. De Wijksteunpunten Wonen gaan ook ondersteuning bieden aan mensen die een woning kopen. Een aantal regels over bewoning verdwijnt. En de afhandeling van wijzigingen op bestemmingsplannen wordt verkort.

De SP levert de wethouder bouwen en wonen. "We zijn trots dat we na twintig jaar oppositie meedoen aan het besturen van de stad," aldus fractievoorzitter Laurens Ivens. Ruimtelijke ordening en grondzaken zijn toebedeeld aan de VVD. De namen van de beoogde wethouders zijn nog niet bekend gemaakt; op een na: Eric van der Burg wordt niet alleen verantwoordelijk voor zorg, welzijn en sport, maar krijgt ook ruimtelijke ordening en grondzaken in zijn portefeuille. "We staan voor een grote woningbouwproductieopgave. Het afgelopen jaar werden maar 250 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.10

Lange tijd was Noord vooral een gebied van fabrieken en arbeiders. Dat verandert in sneltreinvaart. De grote industriële zones aan het IJ zijn of worden volgebouwd met woningen. Voor welke uitdagingen staat het stadsdeel? Pakhuis de Zwijger organiseerde er een livecast bijeenkomst over.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.