Verkoop corporatiewoningen weer gestegen

16.01.14
Verkoop corporatiewoningen
Verkoop corporatiewoningen weer gestegen

De verkoop van corporatiewoningen is in 2013 flink gestegen. In totaal verkochten de corporaties 1932 woningen, een stijging van zes procent ten opzichte van een jaar eerder. Directeur Hans van Harten maakte de cijfers bekend bij de nieuwjaarsreceptie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ymere verkocht in Amsterdam met 532 stuks de meeste voormalige huurwoningen. De Alliantie volgt met 363 woningen. De Key, Eigen Haard en Stadgenoot zijn goed voor de verkoop van respectievelijk 287, 279 en 247 woningen. Bij Rochdale bleef het verkoopresultaat steken op 194 woningen. En Duwo verkocht drie woningen (geen studentenwoningen).

Het merendeel van de verkopen vond plaats na mutatie. Volgens de NVM werd in Amsterdam zo'n 10 procent van de woningen aan zittende huurders verkocht.

De corporaties spreken van een omslag op de Amsterdamse woningmarkt. In het eerste kwartaal van 2013 werden zeer weinig woningen verkocht, ongetwijfeld het gevolg van de nieuwe hypotheekregels. Dat leidde in het laatste kwartaal van 2012 tot relatief veel verkopen. De laatste drie kwartalen laat de verkoop een gestaag opgaande lijn zien. Corporaties zien met name onder starters de belangstelling voor een eigen woning stijgen. De corporatiewoningen zitten grotendeels in het onderste prijssegment. In 2012 was de gemiddelde verkoopprijs €167.533, van 2013 is nog geen opgave bekend. Met de stijging naar 1969 verkochte woningen nadert het verkoopvolume het niveau van voor de bankencrisis. In 2007 verkochten de corporaties nog 2171 woningen. Het dieptepunt lag in 2010 met 1144 verkochte huurwoningen.

Van Harten benadrukte dat de corporaties de woningverkopen hard nodig hebben om ondanks de verhuurderheffing financieel gezond te blijven en te kunnen blijven investeren: "In Amsterdam staat de heffing ongeveer gelijk aan de totale netto opbrengst van de verkochte woningen in 2013. Ofwel ruim twee maandhuren per woning per jaar. Die gaat dus rechtstreeks de schatkist in."

De heffing oplopend tot 1,7 miljard in 2017 kan volgens Van Harten alleen worden opgebracht door een combinatie van woningverkoop, huurverhogingen, vermindering van investeringen en bezuinigingen op bedrijfskosten.

Zie ook: Nieuwjaarstoespraak Hans van Harten

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS