Overslaan en naar de inhoud gaan

Uiteenlopende visies op toekomst Marine Etablissement

Politieke onenigheid over Marine Etablissement

Is het Marine Etablissement de plek voor luxe appartementen? Of is het beter het gebied in de toekomst te gebruiken voor evenementen? Amsterdam is nog geen eigenaar van het terrein, maar de politiek steggelt al over de toekomstige bestemming.

Decennia gold het Marine Etablissement aan de westkant van Kattenburg als het onaantastbare eigendom van het Rijk. Vorige kabinetten achtten het goed te beveiligen complex belangrijk voor de staatsveiligheid. Maar de minister van Defensie moet stevig bezuinigen en is om die reden in gesprek met de gemeente over de verkoop van het terrein. De vraagprijs is niet bekend. Wel heeft het ministerie laten weten een goede prijs te willen ontvangen; anders gaat het complex met diverse, deels verouderde kantoorgebouwen, een opleidingscentrum en het depot van het Scheepvaartmuseum naar een marktpartij.

Wethouder van Poelgeest toonde al eerder belangstelling voor het gebied. Hij vindt het belangrijk dat het terrein een openbaar karakter krijgt. Volgens hem is het een geweldige plek om de kwaliteit van Amsterdam te versterken. Een specifieke invulling geeft hij nog niet. Wel wordt in de jongste structuurvisie het Marine Etablissement gezien als geschikt voor de vestiging van een dichtbebouwd stedelijk milieu.

“Dat zijn torens, dicht tegen elkaar aan geplaatst, metershoge kademuren en veel, vooral veel sociale woningbouw”, zo meent VVD-raadslid Frank van Daalen. De VVD zet liever in op een boulevard met winkels, terrassen en restaurants. Ook denkt hij aan een nautische speeltuin, extra hotels, nieuwe kantoren voor Defensie en een extra evenemententerrein. Alleen aan de spoorkant zouden luxe woningen mogen worden gebouwd. Sociale woningbouw is voor hem niet aan de orde.

Een dergelijke ontwikkeling kan volgens Van Daalen evengoed door marktpartijen worden gedragen. “Het geld is op. Amsterdam kan geen extra’s risico’s meer dragen. Defensie zou er goed aan doen om met andere partijen te spreken,” aldus het VVD-raadslid. Verkoop aan een marktpartij laat zich niet combineren met de wens van Centrum-fractie van D66. Die wil daar een nieuw stadspark realiseren. [BP]