Overslaan en naar de inhoud gaan

Tweede Kamer schaft marktverkenning bij bouw middenhuur af

Image

De Tweede Kamer heeft zich in meerderheid uitgesproken voor de afschaffing van de zogeheten 'marktverkenning' bij de nieuwbouw van middenhuur. Dit maakt het voor corporaties makkelijker om middenhuur te realiseren. 
Met de marktverkenning moeten corporaties toetsen of ze niet marktverstorend werken bij het realiseren van niet-DAEB (middenhuur) woningen. Dit leidt in de praktijk tot vertraging en onzekerheid bij de bouw van dergelijke woningen. Het afschaffen van de marktverkenning geeft, aldus Aedes, woningcorporaties de zekerheid dat zij de niet-DAEB-opgave kunnen oppakken. Het kabinet had de marktverkenning eerder al opgeschort voor enkele jaren, maar dat gaf corporaties nog onvoldoende langjarige zekerheid. Aedes heeft daarom steeds ingezet op afschaffing ervan. Het amendement kreeg de steun van CU, PvdA, CDA, SP en D66. 

Verder zorgen enkele aangenomen amendementen tot budgetverschuivingen op de begroting van Binnenlandse Zaken. Zo kiest de Kamer voor een Nationaal doorbouwgarantiefonds (175 miljoen euro), voor een ophoging van het Fonds Betaalbare Koopwoningen (30 miljoen euro extra), voor een studentenwoningenstartbouwimpuls (20 miljoen euro) en voor aanvullende stimuleringsmiddelen ( 30 miljoen euro extra) voor wooncoöperaties. Met die laatste bijdrage kan - gezamenlijk met private financiers – een ruimer ondersteuningsfonds voor wooncoöperaties worden gevormd. In 2022 werd al 10 miljoen gereserveerd voor een nationaal leenfonds voor wooncoöperaties.

Ook nam de Kamer een motie aan over het instellen door gemeenten van een huurregister, zodat zij beter kunnen optreden tegen malafide verhuurders en huisjesmelkers.