Huurdersvereniging Amsterdam

 • 07.03.18
  Krijgt unieke Amsterdamse huurdersvertegenwoordiging nog een doorstart?
  Financiële en organisatorische problemen en gebrek aan vertrouwen bij leden nekten de Huurdersvereniging Amsterdam. Nu is de vraag: hoe verder? Eef Meijerman van !Woon en Miep van Diggelen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum bereiden een advies aan de gemeente voor. Ondertussen sorteren de huurderskoepels voor op een eigen federatie.
 • 11.12.17
  update 11 december 10.30 uur
  De gemeente Amsterdam beëindigt per 1 januari de subsidierelatie met de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). Daarmee is het lot beslecht van de HA in zijn huidige vorm. De gemeente heeft Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) en !WOON gevraagd om "in samenspraak met diverse groepen huurders" om uiterlijk in maart met een voorstel te komen voor een nieuwe organisatie. Die zou er dan uiterlijk 1 januari 2019 moeten staan.
 • 24.11.17
  De huurdersorganisaties Arcade, HBVA, HYA, Huurgenoot en HBO-Argus hebben vandaag aan de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en aan wethouder Ivens laten weten dat zij hun lidmaatschap van de Huurdersvereniging Amsterdam opzeggen. Eerder deze maand deden de buurtgerichte huurdersverenigingen HVG Oost, HB Zuid, HV de Pijp, HVWesterpark al hetzelfde. 
   
  De Huurdersvereniging Amsterdam is opgericht als overkoepelende vereniging van meerdere huurdersorganisaties.
 • 27.06.17

  Amsterdam laat extern onderzoek doen naar de bestuurlijke problemen bij Huurdersvereniging Amsterdam (HA), zo heeft wethouder Ivens van Wonen aan de gemeenteraad laten weten. De subsidieverlening wordt voor onbepaalde tijd gestaakt.

 • 24.06.17
  Voorzitter Hein van Haastert en drie van de vier andere leden van het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben hun functie neergelegd. Alleen de penningmeester blijft zitten.
 • 02.06.17
  update 6 juni 11:30
  De ontvlechting van de Huurdersvereniging Amsterdam en het ASW (thans !WOON) had beter gekund en heeft nog niet geleid tot een vruchtbare samenwerking tussen beide organisaties. Dat constateert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) in een onderzoek naar de doelmatige besteding van subsidies.
 • 13.06.14

  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is overwegend positief over het collegeakkoord. Dat geldt voor de teksten over verduurzaming van het woningbezit, de aanpak van leegstand, participatie, het bestrijden van achterstallig onderhoud en de aandacht voor betaalbaarheid. De HA legt het motto van het akkoord - 'Amsterdam is voor iedereen' - zo uit dat iedere Amsterdammer een betaalbare woning moet kunnen vinden. Maar deze ambitie vraagt volgens de HA meer inzet en scherpere afspraken dan nu is het akkoord is aangegeven.

 • 23.09.09

  Tien jaar Huurdersvereniging Amsterdam

  Vrijdag 18 september vierde de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) haar tweede lustrum. In tien jaar tijd werd de vereniging een betrouwbare partner in het overleg met gemeente en woningcorporaties, maar schuwde ze actie evenmin, zoals een paar jaar geleden tegen de huurliberalisatieplannen van voormalig minister Dekker. Dat huurbescherming en behoud van sociale woningbouw kernpunten zijn voor de HA is duidelijk, al was het maar vanwege de achterban.

 • 24.09.08
  Laurens Meerten en Henk Stegink van de Huurdersvereniging Amsterdam
  Sinds drie jaar maakt de Huurdersvereniging Amsterdam officieel deel uit van het Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg. Waar huurdersverenigingen het vroeger uitsluitend hadden over ‘bouwen voor de buurt’ en ‘betaalbare woningen’, heeft de horizon zich verbreed. De HA onderschrijft het pleidooi om meer voor middeninkomens te bouwen en gaf haar zegen aan de verkoop van een kleine dertigduizend corporatiewoningen. Een gesprek met de eerste voorzitters.
 • 17.09.08
  Juiste omgang met de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van bewoners is niet vanzelfsprekend
  De mantra van de ‘eigen verantwoordelijkheid’ wordt ook in de woonsector mee gehumd. Stadsdelen reserveren buurtgebonden budgetten en corporaties organiseren prijsvragen voor leefbaarheidsprojecten van bewoners. Nieuw zijn de ‘meespraak’ en de tupperwareparty voor ‘empowerment’. Het is zoeken naar nieuwe bestuurlijke ‘omgangsvormen’. Maar knuffel bewonersinitiatieven niet dood, waarschuwen deskundigen.
 • 16.09.08

  Prioriteiten van het nieuwe HA-bestuur 

  Beducht voor nieuwe rol  corporaties

  In het bestuur van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben zich in de zomerperiode flinke wijzigingen voorgedaan. Behalve dat Léon Vlasbloem de voorzittershamer overdroeg aan Frans Ligtvoet meldden zich ook enkele jongeren aan voor het polderwerk. Wat zien de nieuwkomers als de belangrijkste speerpunten in het post-Dekker-tijdperk, waarin de strijd over de huurprijzen is geluwd?