Overslaan en naar de inhoud gaan

Twee Amsterdamse huurdersorganisaties krijgen subsidie

Image

De subsidieverstrekking aan Amsterdamse huurdersorganisaties is weer op gang gekomen. Het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) krijgt voor de tweede helft van dit jaar 250.000 euro en de Federatie van Amsterdamse Huurders (FAH) 70.000 euro. Eind 2017 besloot de gemeente de subsidieverlening aan de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) te staken. 

Na dit besluit kreeg Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) en !WOON de opdracht een voorstel te ontwikkelen voor het vormgeven van een nieuwe professionele organisatie. Daaruit is het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) voortgekomen. Ondertussen organiseerden de huurderskoepels van de woningcorporaties zich in de FAH. Deze koepels zijn de wettelijke vertegenwoordigers van de corporatiehuurders bij de gesprekken over de prestatieafspraken; zij worden ook financieel ondersteund door de woningcorporaties. 

Voor de nieuwe huurdersbelangenorganisatie was in 2019 een bedrag van 690.000 euro gereserveerd. De gemeente ontving drie subsidieaanvragen, van de HNA, de FAH en de HA. Alle aanvragen werden afgewezen op formele gronden: ze voldeden niet aan de voorwaarde dat alle Amsterdamse huurders zouden worden vertegenwoordigd in de nieuwe belangenorganisatie. Omdat dat er volgens het college niet meer in zit, heeft ze alsnog de knoop doorgehakt.
De Huurdersvereniging Amsterdam vindt het maar een 'vreemde gang van zaken' dat ze buiten de boot valt. Het besluit was al genomen voordat de HA in een hoorzitting een toelichting kon geven op het bezwaar op de afwijzing. Bovendien claimt de HA in haar opzet een breder palet aan huurders te ondersteunen dan het HNA.
Het college zal zich in zijn afwijzing van de HA ongetwijfeld mede hebben laten leiden door haar eerdere conclusie dat de toenmalige HA er niet in was geslaagd om een zelfstandige, stabiele en professioneel opererende huurdersbelangenorganisatie te realiseren.