Beschuldigde HA-bestuurders zoeken eerherstel

03.05.19
Beschuldigde HA-bestuurders zoeken eerherstel
Bestuurder Jan Kok van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) wil dat wethouder Ivens in een brief volledig afstand neemt van gedane beschuldigingen van fraude en malversaties aan het adres van het bestuur van 2016. Voormalig interim-directeur Winnie Terra heeft aangifte gedaan van smaad en laster tegen oud-bestuursleden van de HA.
 
Juni 2017 legden voorzitter Hein van Haastert, Jacques Bettelheim, Guido Egas en Wendela Gronthoud hun bestuursfunctie bij de HA neer. "Aan dit besluit ligt primair ten grondslag dat de informatievoorziening vanuit en samenwerking met twee sleutelpersonen – te weten de penningmeester en de interim-directeur – volstrekt onvoldoende is", meldde Van Haastert in een brief aan zijn leden. Daarin staat ook dat de aftredende bestuursleden bij het opstellen van het Jaarverslag over 2016 tot 'verbijsterende bevindingen' waren gekomen over de staat van de financiële administratie. De genoemde penningmeester was Jan Kok, de interim-directeur Winnie Terra.
Deze actie bespoedigde het einde van de HA, die overigens al geruime tijd werd verscheurd door 'ruzies en reorganisaties', aldus de huurderskoepels. Die trokken zich vervolgens terug uit de HA.
 
Het definitieve weerwoord van Jan Kok, nu het nog enig overgebleven bestuurslid van de nog altijd als rechtspersoon bestaande HA, komt een kleine twee jaar later nadat voor hem relevante documenten boven tafel zijn gehaald. Kok heeft in zijn brief, ondersteund door vele bijlagen, de gemeenteraad op de hoogte gebracht van zijn visie op de gang van zaken. De documenten maken volgens Kok duidelijk dat er geen fraude, malversaties en integriteitskwesties hebben gespeeld.
In zijn besluit in november 2017 om de subsidierelatie te beëindigen stelde Ivens juist dat hij ‘op basis van eigen informatie, de verstrekte informatie door HA, en het rapport van Deloitte’ de meeste bevindingen van het afgetreden HA-bestuur onderschreef. "Echter de term malversaties vindt het college niet passen. Wel blijft er een onduidelijk beeld bestaan van de vergoedingen en is de financiële administratie niet op orde."
Op basis daarvan kun je volgens Kok nog altijd ten onrechte concluderen dat er onrechtmatigheden zijn begaan, terwijl het boekenonderzoek van Deloitte de HA vrijpleit.
 
Terra heeft inmiddels aangifte gedaan van smaad en laster tegen de in juni 2017 opgestapte HA-bestuursleden, nadat zij de afgelopen anderhalf jaar via procedures, rechtszaken, vragen en wederhoor bij Van Haastert en Ivens, en WOB-verzoeken geen documenten heeft ontvangen die de beschuldigingen onderbouwen. Vanaf het moment dat de bestuursleden - na overleg met de gemeente Amsterdam -  besloten de brief met de redenen van hun aftreden breed publiekelijk te verspreiden was de positie van de HA volgens Kok en Terra kansloos.
 
De kwestie is mede weer actueel omdat toen afgetreden bestuursleden betrokken zijn bij het op te richten Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA), een initiatief van !WOON en de Woonbond. Ook Terra en Kok hebben namens de HA een subsidieverzoek voor een nieuwe huurdersvertegenwoordiging ingediend. Beide voorstellen zijn - samen met een subsidieverzoek van de huurderskoepels - in eerste ronde op formele gronden afgewezen. Momenteel lopen er beroepsprocedures tegen de afwijzingen van alle drie partijen. 
 
Relevante links:
Leven na de HA (NUL20, 20-12-2018)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.