Overslaan en naar de inhoud gaan

"Met de Wet betaalbare huur worden huurders beschermd en dat is hard nodig"

Image

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet betaalbare huur. Huurders kunnen vanaf 1 juli een beroep gaan doen op de wet. Demissionair minister Hugo de Jonge spreekt van een 'een enorme mijlpaal'. Hij noemt het een teken dat de Volkshuisvesting terug is van weggeweest. "Met de Wet betaalbare huur worden huurders beschermd en dat is hard nodig. De explosief gestegen huren vanwege de enorme schaarste aan huurwoningen, zijn voor veel mensen met een normaal inkomen niet meer op te brengen. Dat brengt de bestaanszekerheid van heel veel mensen in de knel. Deze wet gaat voor vele duizenden huurders een enorm verschil maken. En de wet is zo vormgegeven dat investeren en verhuren nog prima uit kan, want ook dat is uiteindelijk in het belang van huurders.” De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD en ChristenUnie stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van SGP, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS stemden tegen. 

‘Fiscale maatregelen nodig’

Vastgoedpartijen hebben lange tijd bezwaar gemaakt tegen uitbreiding van de regulering van de huurwoningmarkt. "De goedkeuring van de Wet betaalbare huur door de Eerste Kamer geeft duidelijkheid over de kaders van de regulering van de middenhuur", zo meldt IVBN-directeur Judith Norbart- ten Hoor in een eerste reactie. Wel wijst zij op de risico’s van snelle inwerkingtreding en de noodzaak voor ondersteunend fiscaal beleid en stimulerende maatregelen. Het demissionaire kabinet heeft eerder toegezegd de gevolgen van de verhoging van de overdrachtsbelasting voor investeerders dit jaar te evalueren. Het nieuwe kabinet zou dan nog in 2024 kunnen besluiten deze belasting te verlagen.

Voor de woningopgave is minimaal 400 miljard euro nodig. Om dit kapitaal naar de Nederlandse woningmark te laten stromen moet er volgens IVBN, de belangenorganisatie van institutionele beleggers, nog wel wat gebeuren, zoals verlaging van de overdrachtsbelasting naar maximaal zes procent, een nieuw fiscaal regime voor vastgoed en een level playing field voor Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen. Norbart: “Uiteindelijk is de woningzoekende erbij gebaat als de markt gaat vliegen. De vele regulering kan het tegenovergestelde teweeg brengen, namelijk dat de markt niet meer in staat is om te doen waar zij goed in is.” 

Ook de Woonbond is blij dat de senaat heeft ingestemd met het verbieden van woekerhuren. Hiermee wordt de jarenlange inzet van de bond om torenhoge huurprijzen in de vrije sector aan te pakken bekroond. “Goed dat de senaat voor het belang van huurders en woningzoekenden heeft gekozen. De huurprijzen in de vrije sector zijn compleet losgezongen van de kwaliteit en te vaak wordt huurders het vel over de oren getrokken. Het is goed dat hier nu wat tegen wordt gedaan”, aldus Zeno Winkels directeur van de Woonbond. Hij ziet in de wet een reparatie van beleid uit het verleden. Tot 1994 waren alle huurwoningen gereguleerd. Dat is losgelaten waarmee het mogelijk werd in de vrije sector torenhoge prijzen te rekenen. Daarna werd het steeds makkelijker om woningen buiten de regulering in de vrije sector te verhuren.

Regulering van 143 naar 186 punten

De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) maximaal 1.157,95 euro per maand gaan kosten. Door de combinatie van de regulering van de middenhuur en het dwingend maken van het WWS, is de inschatting dat de huur van ruim 300.000 woningen op termijn met gemiddeld 190 euro omlaag gaat en er 113.000 huurwoningen terugkomen naar het betaalbare segment. Althans, als verhuurders deze woningen bij leegkomst niet verkopen.

Wanneer moet de huur aangepast?

Dit wet geldt alleen voor nieuwe huurcontracten die na 1 juli worden afgesloten. Er zijn twee uitzonderingen waarbij huidige huurders wel recht hebben op huurkorting :

  • Per 1 juli 2024 onmiddellijke huuraanpassing: voor woningen met een huidige huurprijs onder de liberalisatiegrens waarvan de huur te hoog is volgens het woningwaarderingsstelsel. Huurders van zo’n woning konden al naar de huurcommissie om een lagere maandhuur af te dwingen, maar dat moest binnen zes maanden. Nu mag dat ook als het huurcontract al ouder is. Daarmee grijpt de wet, anders dan bij middenhuur, in op lopende huurcontracten. Echter:
  • Uiterlijk per 1 juli 2025 huuraanpassing: voor woningen met een huidige huurprijs boven de liberalisatiegrens waarvan de huur volgens het woningwaarderingsstelsel onder die grens zou moeten vallen (tot circa 145 punten).