Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurderskoepel van Ymere wil stop op verkoop sociale huurwoningen

Image

De stichting Huurders Ymere Amsterdam (HYA) wil dat de Amsterdamse woningcorporaties helemaal stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. Tegelijkertijd wordt het vergroten van het aantal huurwoningen tot hoogste prioriteit verklaard. Ook pleiten de huurders voor huurverlaging van slecht geïsoleerde woningen, inzet op meer doorstromingsmogelijkheden voor ouderen en een bovengrens aan de huur van een kwart van het netto inkomen. Dat staat in het rapport dat de huurdersorganisatie als startpunt voor de komende prestatieafspraken heeft opgesteld na een consultatieronde onder de huurders. De HYA maakt deel uit van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH), de partij die met de gemeente en de Amsterdamse corporaties om tafel zit om nieuwe prestatieafspraken te maken.

Het rapport pleit voor waardigheid als uitgangspunt van het woonbeleid. De veelzeggende titel is 'Van de 'Red jezelf maar' maatschappij naar 'Mensen als Mensen behandelen'. Waardigheid door huurders invloed en zeggenschap te geven over voor hen belangrijke onderwerpen, waardigheid door huurders een maximale huurquote te garanderen (25%), door tijdelijke verhuur te beperken en door de energielasten te beperken.

Uit een gehouden enquête blijkt dat het toevoegen van extra huurwoningen de hoogste prioriteit krijgt. Op nummer 2 staat het verlagen van de woonkosten en op 3 het vergroten van de leefbaarheid in de wijken. Het bestuur van HYA pleit ook voor meer aandacht voor passende woonvormen, mede gericht op senioren, en een grotere rol voor de corporaties om financiële zelfstandigheid van huurders te waarborgen. De HYA keert zich zowel tegen verdere verkoop als liberalisatie van sociale huurwoningen.