Overslaan en naar de inhoud gaan

Stadgenoot versterkt financiële basis

Image

Stadgenoot heeft over vorig jaar een totaal positief resultaat van 182 miljoen euro behaald. Zo blijkt uit het Jaarverslag 2011. Een jaar eerder bedroeg het netto financieel resultaat 21 miljoen euro. Het eigen vermogen groeide van 700 miljoen naar 873 miljoen euro. “De financiële basis van de woningstichting is een stuk steviger dan twee jaar geleden,” aldus het bestuur. Het positief resultaat wordt goeddeels veroorzaakt door waardeverandering. Het feest lijkt van korte duur. Stadgenoot houdt voor komend jaar rekening met een forse waardevermindering, tenzij de heffing voor de huurtoeslag geen doorgang vindt. Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening is afgesloten op ruim 11 miljoen euro positief. Stadgenoot werd geconfronteerd met een negatieve waardeverandering van 31 miljoen euro op de derivatenportefeuille. Dat is volgens de corporatie niet het gevolg van actief beleid. Sinds 2010 heeft Stadgenoot geen nieuwe derivatencontracten afgesloten. Strikte interpretatie van de regelgeving door de accountant maakt dat een aantal derivaten anders is beoordeeld. Stadgenoot stelt vast dat het oude verdienmodel geënt op verkoop van bestaande huurwoningen en toekomstige waardeontwikkeling niet meer werkt. Daarom zal de corporatie terughoudend zijn met sloop/nieuwbouw. Koopwoningen zullen slechts in kleine aantallen op de markt worden gezet. Bestuurders Gerard Anderiesen en Marien de Langen tonen zich bezorgd over de toekomst. “De crisis op de woningmarkt en de incidenten bij individuele corporaties maken het steeds urgenter dat er duidelijkheid komt over werkgebied en toezicht.” [BP]

Bron
NUL20