Stadgenoot handhaaft sociale huurwoningen aan Weesperzijde in Amsterdam-Oost

29.10.2018
Image
Stadgenoot handhaaft de 66 sociale huurwoningen langs de Amstel in de Van der Kunbuurt in Amsterdam-Oost. Daar heeft de corporatie toe besloten na bezwaar van de bewoners van de Weesperzijde. Voor de rest van de buurt wordt wel een vernieuwingsplan opgesteld. Stadgenoot bezit in totaal 270 sociale huurwoningen in het gebied tussen het Amstelstation en de Amstel. Al langer is sprake van vernieuwing van de buurt. De gemeente Amsterdam ziet de Amsteloever als een gebied waar de komende jaren sprake kan zijn van omvangrijke transformatie en herontwikkeling. De naoorlogse Van der Kunbuurt is onderdeel van dat transformatiegebied. Ook voor Stadgenoot is vernieuwing interessant. De kwaliteit van de na-oorlogse huurwoningen is matig. Bovendien bieden vernieuwing en verdichting van de buurt mogelijkheden om het corporatiebezit verder uit te breiden. De huidige bewoners zijn echter verdeeld over de noodzaak van vernieuwing, zo blijkt uit een door RIGO uitgevoerd onderzoek naar de wensen en behoeften van de bewoners. Onder de 204 huurders in het hart van de buurt bestaat draagvlak voor verandering, maar de huurders met uitzicht op de Amstel wijzen de vernieuwingsplannen resoluut af. Reden voor Stadgenoot om de sociale huurwoningen aan de Weesperzijde ongemoeid te laten. Voor de rest van de buurt, zo laat een woordvoerder weten, wordt een nieuw toekomstplan opgesteld. Afhankelijk van de vraag hoe snel overeenstemming kan worden bereikt met de gemeente over het stedenbouwkundig plan en woningbouwprogramma komt er begin volgend jaar vervolgonderzoek.