Overslaan en naar de inhoud gaan

SP-wethouder Laurens Ivens: 'Stop buitensporige corporatiesalarissen'

SP-wethouder Laurens Ivens heeft een briefje gestuurd naar de Amsterdamse woningbouwcorporaties met het verzoek buitensporige salarissen te stoppen. Zo heeft hij via Twitter gecommuniceerd.
Het college, zo schrijft Ivens, is van mening dat het zittende corporatiebestuurders met een hoger inkomen dan de nieuwe norm, zou sieren hun salaris te matigen op de nieuwe norm die nu geldt in de semipublieke sector. Ivens schrijft erbij weinig invloed te kunnen uitoefenen op de beloning. "Wel doet het college bij deze een moreel beroep op de corporatiebestuurders die het betreft om hun salaris op het niveau van de nu geldende normering te brengen."
Het inkomen van een topfunctionaris in de (semi)publieke sector mag volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) maximaal 130% van een ministerssalaris zijn. De WNT-norm voor 2014 is € 230.474. Het kabinet wil deze norm verder aanscherpen. Vanaf 1 januari 2015 mogen topinkomens in de (semi)publieke sector maximaal 100% van het ministerssalaris zijn, met inachtneming van overgangsrecht voor bestaande contracten.
In 2013 lag de beloning bij diverse Amsterdamse corporaties boven de in 2015 geldende WNT-norm van maximaal een ministerssalaris, zo blijkt uit opgave van koepelorganisatie Aedes. Zo verdienden de Ymere-bestuurders Bosveld en De Jong vorig jaar respectievelijk 258.152 euro en 220.106 euro. Bij Eigen Haard verdiende N. Nieman 267.023 euro, J. van den Berg Jeths 255.488 euro en M. van den Berg 212.846 euro. En het salaris bij Stadgenoot bedroeg voor G. Anderiesen 200.148 euro en voor M. de Langen 191.754 euro.