Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociale woningbouw in de regio Amsterdam blijft achter bij ambities van MRA-woondeal

Image

De woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam hebben vorig jaar 3.684 woningen gebouwd. De oplevering van nieuwe sociale huurwoningen blijft daarmee fors achter bij de jaarlijkse doelstelling van 5.000 nieuwe woningen volgens de MRA-Woondeal. De corporaties waarschuwen dat veel plannen in de woondeal te zacht zijn en dat ze te weinig bouwlocaties hebben. De corporaties tekenden om die reden dit voorjaar de woondeal niet. Veruit de meeste nieuwe woningen staan in Amsterdam (2.201). In zestien van de dertig gemeenten is het afgelopen jaar geen enkele sociale huurwoning opgeleverd. De voorraad corporatiewoningen nam netto met 1.960 woningen toe. Dat blijkt uit het eerste gezamenlijke jaarbericht van het Platform Corporaties Metropoolregio Amsterdam.

Sinds 2017 is de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een gebied van IJmond tot Lelystad, het schaalniveau waarop gemeenten samenwerken op het gebied van wonen. Het is een vrijwillig samenwerkingsverband, maar het belang ervan groeit, zeker sinds het Rijk inzet op regionale 'woondeals'. Om die reden hebben dertig woningcorporaties in de MRA in 2022 besloten een gezamenlijk platform op te richten. Dit verruimt overigens de zoekmogelijkheden voor sociale huurders niet. De MRA kent vier deelregio's met een eigen aanbodsysteem, regels en … wachtlijst. Dat zijn de voormalige Stadsregio Amsterdam, Zuid-Kennemerland/IJmond, Almere/Lelystad en Gooi- en Vechtstreek. De corporaties hebben bijna 400.000 huurwoningen in hun bezit, ruim een derde van de totale woningvoorraad in de MRA. Overigens is de MRA ook in 2016 door de minister aangewezen als woningmarktregio in het kader van de woningwet. Dat betekent dat het hele gebied voor de meeste corporaties het kerngebied is waarbinnen zij mogen investeren. 

Inzet op kennisdeling

“Het Platform wil zich de komende jaren ten volle blijven inzetten voor meer betaalbare woningbouw in de metropoolregio”, vertelt Anne-Jo Visser namens het Platform Corporaties Metropoolregio Amsterdam. Het platform richt zich onder andere op gezamenlijk onderzoek en kennisdeling. Het jaarbericht bundelt de gezamenlijke prestaties van de corporaties, aangevuld met informatie die bekend is uit het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA 2021). In 2022 hebben de dertig woningcorporaties in de MRA bijna 40.000 woningen verhuurd.

Woningcorporaties in de MRA - enkele kerncijfers

Corporatiewoningen    
Aantal 398.158  
- waarvan vrije sector 9%  
- waarvan eengezinswoningen 33%  
Woningtoename in 2022 1.960 0,3%
Nieuwe verhuringen 37.035 9%
     
Corporatiehuurder    
Gem. Leeftijd 54,5 jaar  
Aandeel 65+  33%  
Laagste (primaire) inkomensgroep 50%  
Secundaire inkomensgroep 25%  
Alleenstaand 50%  
Gezin met kinderen 25%