SEBA verliest kort geding; gemeenteraad tegen erfpachtreferendum

28.06.17
SEBA verliest kort geding; gemeenteraad tegen erfpachtreferendum
update 27 juni 16.35 uur

De gemeente Amsterdam kan niet worden verplicht tot een referendum over de wijziging van het erfpachtstelsel. De rechtbank heeft woensdagochtend de vordering van Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam (SEBA) afgewezen. Ook de gemeenteraad ziet niks in een referendum.

Volgens de rechtbank zijn de in totaal 36.000 handtekeningen die SEBA al jaren geleden ophaalde niet alsnog bruikbaar. SEBA voerde indertijd actie tegen de plannen van wethouder Maarten van Poelgeest voor wijziging van het erfpachtstelsel. Uiteindelijk trok het toenmalige college de plannen in. Vervolgens werd de afspraak gemaakt dat over de huidige plannen van wethouder Eric van der Burg een referendum kon worden gehouden, mits het om een vergelijkbaar voorstel zou gaan. Naar de mening van de rechter is het huidige wijzigingsvoorstel wezenlijk anders. De besluiten van de gemeente kunnen daarom niet worden opgevat als referendabel. Daarmee volgt de rechter het oordeel van de referendumcommissie. Die wees ook al op de grote verschillen tussen beide plannen en adviseerde geen referendum toe te staan.

SEBA-voorzitter Koen de Lange reageert teleurgesteld. Mocht de gemeenteraad besluiten tot wijziging van het erfpachtstelsel, dan wil hij met een groep medestanders een poging ondernemen het besluit te laten vernietigen door de Kroon. Ook stelt hij een schadeclaim in het vooruitzicht.

De Amsterdamse gemeenteraad biedt evenmin de mogelijkheid voor een referendum. Na een urenlang debat over een motie van de voltallige oppositie om in dit bijzondere geval toch een referendum te houden, toonden de coalitiepartijen zich onverzettelijk. D66, VVD en SP - ze namen niet deel aan het debat- vinden het juridisch onverantwoord een uitzondering te maken. De kans wordt te groot geacht, dat op enig moment een rechter uitmaakt dat een referendum niet had mogen worden gehouden.

Het college betreurde wel dat de afgelopen tijd een groot misverstand is ontstaan. Burgemeester Eberhard van der Laan maakte duidelijk dat hij overvallen was door het nieuws. "Vier weken geleden was iedereen in het college stomverbaasd over het negatieve advies van de referendumcommissie. Er is duidelijk een fout gemaakt. Maar niet een fout die met opzet werd gemaakt", aldus de burgemeester.

Daarmee is de weg vrij om later woensdag een besluit te nemen over de overgang naar eeuwigdurende erfpacht.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.06
In de Omgevingsvisie 2020-2050 presenteert de hoofdstad een toekomstbeeld van de ontwikkeling van Amsterdam de komende decennia. In deze visie, een update van de Structuurvisie 2020-20240 - worden ideeën voor de volgende groeispurt uitgewerkt. Deze aflevering van BouwWoonLeef besteedt aandacht...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.