Samenwerkingsafspraken: veel vinkjes maar aantal sociale huurwoningen neemt niet toe

28.09.21
Samenwerkingsafspraken: veel vinkjes maar aantal sociale huurwoningen neemt niet toe

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar van een groei van de sociale woningvoorraad is nog niets te merken; ook het plaatsen van zonnepanelen op corporatiedaken blijft achter. Het aanbod aan middeldure huurwoningen nam wel flink toe.

De drie partijen hebben afgesproken dat de sociale woningvoorraad weer moet groeien, op zijn minst met 3.000 in vier jaar, oftewel 750 per jaar. Daar is in 2020 nog geen begin mee gemaakt; per saldo nam het aantal zelfs 10 woningen af. De gemeente houdt goede hoop, mede gezien de bouwstart van 2.270 sociale huurwoningen in 2020, dat de bouwambitie nog wordt gerealiseerd. Het aanbod aan middeldure huurwoningen van corporaties nam in 2020 wel toe, met maar liefst 450 woningen.
In 2020 is 66 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuurd aan regulier woningzoekenden, dus mensen die via WoningNet hun kans afwachten. 355 woningen gingen naar huishoudens met een stedelijke vernieuwings-urgentie. Voor de huisvesting van kwetsbare groepen kwamen 1.785 woningen beschikbaar, net iets onder de afgesproken limiet van 1.800. Dat aantal blijkt overigens ontoereikend. In nieuwe afspraken is de bovengrens daarom opgetrokken naar 1.950 woningen.

In aanvulling op landelijke wetgeving voor 'passend verhuren' wordt in Amsterdam via 'aanbiedingsafspraken' greep gehouden op de hoogte van de aanvangshuren. Uitgangspunt is dat per stadsdeel tenminste 70 procent van de sociale huurwoningen wordt aangeboden onder de zogeheten 'aftoppingsgrenzen'. Dat is gelukt: in 2020 was dat aandeel stadsbreed 80 procent, terwijl het op stadsdeelniveau varieerde van 71 tot 88 procent.

De energietransitie komt voorzichtig op gang. In 2020 zijn 580 corporatiewoningen van het aardgas afgehaald. Wat betreft de installatie van zonnepanelen kijken de corporaties na een jaar wel tegen een achterstand aan, hoewel er ten opzichte van eerdere jaren een flinke versnelling is geboekt. Veel beter gaat het met de verduurzaming van woningen. De corporaties hebben vorig jaar veel 'labelstappen' (=verbetering energielabel) gerealiseerd: 15.174 stappen in 2020 (afspraak = 50.000 labelstappen in vier jaar).

Lees meer via onderstaande link

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.