Renovatie Het Breed afgeblazen

28.05.2010

Renovatie Het Breed afgeblazen

Woningcorporaties Ymere en Eigen Haard zien af van de renovatie van wooncomplex Het Breed in Amsterdam Noord omdat er onvoldoende draagvlak is onder de bewoners. Slechts de helft van de bewoners staat achter de plannen, terwijl 70 procent vereist is. Het besluit van de corporaties volgt na jaren getouwtrek tussen de eigenaren en de bewoners. De corporaties zouden al een miljoen euro in het renovatietraject hebben gestoken. Ymere en Eigen Haard gaan zich zich nu de komende jaren beperken tot noodzakelijk onderhoud.

De woningcorporaties voeren al jaren moeizaam overleg met bewoners over renovatie. Uit respect voor het ontwerp van Van Gool keerden bewoners zich alweer jaren geleden zowel tegen het plan om de karakteristieke loopbruggen te verwijderen als tegen het voorstel om de transparante borstweringen van de woningen te vervangen door ramen die tot de vloer doorlopen. De corporaties gaven toe: de loopbruggen konden blijven en de transparante borstweringen terugkomen. Bewoners en woningcorporaties bereikten bovendien overeenstemming over het vernieuwen van de puien - met openslaande ramen - het aanbrengen van isolerend glas (HR++), het verbeteren van de ventilatie en een nieuw duurzaam warmwatersysteem. Dat systeem zou  verwarmd worden met behulp van maar liefst 1280 vierkante meter zonnecollectoren op de daken. De provincie Noord-Holland stelde subsidie ter beschikking om de milieuvriendelijke verwarming te realiseren. 

Tijdrovend conflict

 

De corporaties maakten een renovatieplan dat tientallen miljoenen gaat kosten. Maar daarmee wilden de corporaties vorig jaar alleen beginnen als het stadsdeel de openbaarheid van de bovenstraten op zou heffen, waardoor de corporaties de trappenhuizen konden afsluiten. Alleen is die maatregel, bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren, volgens een groep bewoners helemaal niet nodig. Bovendien zou het basisconcept van het Plan Van Gool erdoor worden aangetast. Door het tijdrovende conflict dat daarover ontstond werd de milieuvriendelijke renovatie almaar uitgesteld.

Omdat het stadsdeel twee jaar geleden instemde met de wegonttrekking en de bouwvergunning al had verleend, leek de weg voor de corporaties vrij om te beginnen met de renovatie, maar ook toen ontstonden problemen. De aannemer maakte er een rommeltje van, waarna de vernieuwing na de eerste dertig woningen werd stilgelegd. Daarna ontstond een nieuw conflict over de radiatoren die in de woningen moesten komen. "Krankzinnige gevaartes" volgens bewoners, uitgekozen omdat het cv-systeem met relatief lage temperaturen werkt.

Uiteindelijk zijn de oorspronkelijk goedgekeurde renovatieplannen zodanig gewijzigd, dat een bewonersgroep met succes via de rechter een nieuwe draagvlaktoets afdwong. Daarbij is de noodzakelijke instemming van 70 procent van de bewoners niet gehaald. De corporaties staken nu hun pogingen. Er is volgens de betrokken manager van Ymere geen Plan B.

Zie ook Parool (20-05-2010): Geen renovatie flats Breed in Noord

Zie ook NUL20 juli 2009: Milieu versus schoonheid