Rekenkamer Amsterdam: 'Overstap naar eeuwigdurende erfpacht moet veel beter uitgelegd'

20.11.2019
Image

Bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht moet de gemeente Amsterdam aan de erfpachters veel duidelijker uitleggen wat alle mogelijkheden zijn. Dat schrijft Rekenkamer Amsterdam woensdag in een nieuwe brief over het erfpachtbeleid. Ook moet de waardebepaling begrijpelijk en controleerbaar worden gemaakt.

Het is de Rekenkamer opgevallen dat in de jongste publiekscampagne over de overstap naar eeuwigdurende erfpacht erfpachters niet over alle keuzemogelijkheden worden geïnformeerd. Erfpachters kunnen aan het einde van hun tijdvak nog steeds kiezen voor voortdurende erfpacht. Ook blijft de mogelijkheid bestaan dat de grondwaarde wordt bepaald door een commissies van deskundigen. En ook is volgens de Rekenkamer onvoldoende duidelijk gemaakt dat bij overstappen naar eeuwigdurende erfpacht met jaarlijkse canon, de optie blijft bestaan om later alsnog af te kopen. De Rekenkamer doet daarom de aanbeveling 'op een begrijpelijke manier duidelijk te maken welke keuzemogelijkheden erfpachters hebben'.
Ook is de Rekenkamer bezorgd over de voorspelbaarheid van de canon vanaf volgend jaar. Dan is onbekend hoe het inflatie- en canonpercentage, de WOZ-waarde en de Buurt Straat Quota (BSQ) zich zullen ontwikkelen. Bovendien is de methode van waardebepaling slechts beperkt begrijpelijk en controleerbaar. Met name de BSQ en de berekening van de afkoopsom zijn volgens de Rekenkamer lastig te controleren.

De Rekenkamer adviseert wethouder Van Doorninck dringend nog voor 31 december alle keuzemogelijkheden duidelijker te maken. De gemeente heeft toegezegd de aanbevelingen te zullen uitvoeren, al is Van Doorninck het niet met de conclusies van de Rekenkamer eens.