PvdA-Amsterdam: "Er mag geen sociale huurwoning meer verdwijnen"

30.08.12
PvdA-Amsterdam: "Er mag geen sociale huurwoning meer verdwijnen"

Het verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam draaide voor een niet onbelangrijk deel om de Donnerpunten. De lokale VVD en D66 omarmen deze maatregel, Groenlinks, SP en PvdA zijn tegen. Het CDA wil de huur rechtstreeks afhankelijk maken van de WOZ-waarde. PvdA-woordvoerder Michel Mulder verbaasde met de uitspraak dat er wat hem betreft geen sociale huurwoning meer verdwijnt.

In de serie debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september hield de Huurdersvereniging Amsterdam in de Balie een avond over het huurbeleid in Amsterdam. Daarvoor waren kandidaten voor de Tweede Kamer en gemeenteraadsleden van VVD, GroenLinks, SP, PvdA, CDA en D66 uitgenodigd. Direct ontstond stevig debat over de recent ingevoerde Donnerpunten, de extra punten die in schaarstegebieden als Amsterdam toegekend mogen worden waardoor de huur maximaal 123 euro kan stijgen als een huurwoning een nieuwe bewoner krijgt. Volgens Kees Diepeveen (GroenLinks) moeten die extra punten direct afgeschaft worden omdat die de doorstroming niet op gang helpen en bovendien alleen huurders de dupe zijn terwijl de gehele woningmarkt om hervorming vraagt. Beoogd tweede kamerlid Bernard Schermers van het CDA kon op de hoon van het publiek rekenen toen hij liet weten ook voor afschaffing van de Donnerpunten te zijn, maar daarvoor in de plaats de huur afhankelijk te willen maken van de WOZ-waarde. De huren zouden daardoor juist in Amsterdam sterk kunnen stijgen.
VVD-er Daniël van der Ree van de VVD verdedigde in het hol van de leeuw – het publiek bestond voornamelijk uit de linkse achterban van de huurdersvereniging – de Donnerpunten juist, die wat hem betreft een zegen zijn omdat daarmee een segment voor middeninkomens in de stad ontstaat dat er nu nauwelijks is. Sebastiaan Capel van D66 zat wat dat betreft op dezelfde lijn. Tot zijn verbazing liet Michiel Mulder van de PvdA echter weten dat er wat hem betreft geen sociale huurwoning meer mag verdwijnen. Dat staat haaks op het coalitieakkoord in de stad waarin is afgesproken dat het segment modale huur node moet worden uitgebreid. Capel concludeerde daarom dat kiezers beter bij de SP dan de PvdA terecht kunnen omdat de SP zich achter de belangrijkste onderdelen van Wonen 4.0 schaart. SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen had kort daarvoor laten weten voorstander te zijn van een vrijere huurmarkt in combinatie met een woontoeslag voor de lagere inkomens. “Nu komt een nieuwbouwwoning voor een gezin direct op 220 punten uit, en is dus te duur,” aldus Jansen.

Op donderdag 30 augustus houdt de Huurdersvereniging Oost eveneens een debat over het woonbeleid in het stadsdeelkantoor Oost. En Ymere heeft geen plek meer beschikbaar voor het woondebat in Pakhuis De Zwijger op 3 september.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS