PvdA-Amsterdam: "Er mag geen sociale huurwoning meer verdwijnen"

30.08.12
PvdA-Amsterdam: "Er mag geen sociale huurwoning meer verdwijnen"

Het verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam draaide voor een niet onbelangrijk deel om de Donnerpunten. De lokale VVD en D66 omarmen deze maatregel, Groenlinks, SP en PvdA zijn tegen. Het CDA wil de huur rechtstreeks afhankelijk maken van de WOZ-waarde. PvdA-woordvoerder Michel Mulder verbaasde met de uitspraak dat er wat hem betreft geen sociale huurwoning meer verdwijnt.

In de serie debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september hield de Huurdersvereniging Amsterdam in de Balie een avond over het huurbeleid in Amsterdam. Daarvoor waren kandidaten voor de Tweede Kamer en gemeenteraadsleden van VVD, GroenLinks, SP, PvdA, CDA en D66 uitgenodigd. Direct ontstond stevig debat over de recent ingevoerde Donnerpunten, de extra punten die in schaarstegebieden als Amsterdam toegekend mogen worden waardoor de huur maximaal 123 euro kan stijgen als een huurwoning een nieuwe bewoner krijgt. Volgens Kees Diepeveen (GroenLinks) moeten die extra punten direct afgeschaft worden omdat die de doorstroming niet op gang helpen en bovendien alleen huurders de dupe zijn terwijl de gehele woningmarkt om hervorming vraagt. Beoogd tweede kamerlid Bernard Schermers van het CDA kon op de hoon van het publiek rekenen toen hij liet weten ook voor afschaffing van de Donnerpunten te zijn, maar daarvoor in de plaats de huur afhankelijk te willen maken van de WOZ-waarde. De huren zouden daardoor juist in Amsterdam sterk kunnen stijgen.
VVD-er Daniël van der Ree van de VVD verdedigde in het hol van de leeuw – het publiek bestond voornamelijk uit de linkse achterban van de huurdersvereniging – de Donnerpunten juist, die wat hem betreft een zegen zijn omdat daarmee een segment voor middeninkomens in de stad ontstaat dat er nu nauwelijks is. Sebastiaan Capel van D66 zat wat dat betreft op dezelfde lijn. Tot zijn verbazing liet Michiel Mulder van de PvdA echter weten dat er wat hem betreft geen sociale huurwoning meer mag verdwijnen. Dat staat haaks op het coalitieakkoord in de stad waarin is afgesproken dat het segment modale huur node moet worden uitgebreid. Capel concludeerde daarom dat kiezers beter bij de SP dan de PvdA terecht kunnen omdat de SP zich achter de belangrijkste onderdelen van Wonen 4.0 schaart. SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen had kort daarvoor laten weten voorstander te zijn van een vrijere huurmarkt in combinatie met een woontoeslag voor de lagere inkomens. “Nu komt een nieuwbouwwoning voor een gezin direct op 220 punten uit, en is dus te duur,” aldus Jansen.

Op donderdag 30 augustus houdt de Huurdersvereniging Oost eveneens een debat over het woonbeleid in het stadsdeelkantoor Oost. En Ymere heeft geen plek meer beschikbaar voor het woondebat in Pakhuis De Zwijger op 3 september.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.