PvdA-Amsterdam: "Er mag geen sociale huurwoning meer verdwijnen"

30.08.12
PvdA-Amsterdam: "Er mag geen sociale huurwoning meer verdwijnen"

Het verkiezingsdebat van de Huurdersvereniging Amsterdam draaide voor een niet onbelangrijk deel om de Donnerpunten. De lokale VVD en D66 omarmen deze maatregel, Groenlinks, SP en PvdA zijn tegen. Het CDA wil de huur rechtstreeks afhankelijk maken van de WOZ-waarde. PvdA-woordvoerder Michel Mulder verbaasde met de uitspraak dat er wat hem betreft geen sociale huurwoning meer verdwijnt.

In de serie debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september hield de Huurdersvereniging Amsterdam in de Balie een avond over het huurbeleid in Amsterdam. Daarvoor waren kandidaten voor de Tweede Kamer en gemeenteraadsleden van VVD, GroenLinks, SP, PvdA, CDA en D66 uitgenodigd. Direct ontstond stevig debat over de recent ingevoerde Donnerpunten, de extra punten die in schaarstegebieden als Amsterdam toegekend mogen worden waardoor de huur maximaal 123 euro kan stijgen als een huurwoning een nieuwe bewoner krijgt. Volgens Kees Diepeveen (GroenLinks) moeten die extra punten direct afgeschaft worden omdat die de doorstroming niet op gang helpen en bovendien alleen huurders de dupe zijn terwijl de gehele woningmarkt om hervorming vraagt. Beoogd tweede kamerlid Bernard Schermers van het CDA kon op de hoon van het publiek rekenen toen hij liet weten ook voor afschaffing van de Donnerpunten te zijn, maar daarvoor in de plaats de huur afhankelijk te willen maken van de WOZ-waarde. De huren zouden daardoor juist in Amsterdam sterk kunnen stijgen.
VVD-er Daniël van der Ree van de VVD verdedigde in het hol van de leeuw – het publiek bestond voornamelijk uit de linkse achterban van de huurdersvereniging – de Donnerpunten juist, die wat hem betreft een zegen zijn omdat daarmee een segment voor middeninkomens in de stad ontstaat dat er nu nauwelijks is. Sebastiaan Capel van D66 zat wat dat betreft op dezelfde lijn. Tot zijn verbazing liet Michiel Mulder van de PvdA echter weten dat er wat hem betreft geen sociale huurwoning meer mag verdwijnen. Dat staat haaks op het coalitieakkoord in de stad waarin is afgesproken dat het segment modale huur node moet worden uitgebreid. Capel concludeerde daarom dat kiezers beter bij de SP dan de PvdA terecht kunnen omdat de SP zich achter de belangrijkste onderdelen van Wonen 4.0 schaart. SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen had kort daarvoor laten weten voorstander te zijn van een vrijere huurmarkt in combinatie met een woontoeslag voor de lagere inkomens. “Nu komt een nieuwbouwwoning voor een gezin direct op 220 punten uit, en is dus te duur,” aldus Jansen.

Op donderdag 30 augustus houdt de Huurdersvereniging Oost eveneens een debat over het woonbeleid in het stadsdeelkantoor Oost. En Ymere heeft geen plek meer beschikbaar voor het woondebat in Pakhuis De Zwijger op 3 september.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.