Oplossing in zicht voor particuliere erfpachters

23.08.2010

Oplossing in zicht voor particuliere erfpachters

De gemeente Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Banken bieden een handreiking aan particuliere erfpachters. De oplossing bestaat hieruit dat bestaande gevallen van particuliere erfpacht worden omgezet naar gemeentelijke erfpacht of vol eigendom. Als deze wegen niet tot een oplossing leiden, dan zullen banken bezien of financiering van huizenbezitters op particuliere erfpacht alsnog mogelijk is.

Bij particuliere erfpacht staat het huis op grond dat niet in het bezit is van de gemeente, maar van een particulier (erfverpachter). Particuliere erfpacht kenmerkt zich in veel gevallen door onduidelijke en ook onvoorspelbare toekomstige lasten. Daarbij is ook de identiteit van de erfverpachter niet altijd bekend. Deze omstandigheden kunnen het belang van de klant schaden. Banken zijn terughoudend geworden in het financieren van woningen op particuliere erfpacht. Op grond van nieuwe regelgeving in de afgelopen jaren, kijken ze nu anders dan enkele jaren terug naar de risico's die met deze erfpacht gepaard gaat. Bestaande huizenbezitters komen daardoor niet meer van hun huis af.

Dat neemt niet weg dat particuliere erfpacht bestaat en in het verleden gefinancierd is. De gemeenteraad heeft op initiatief van PvdA-raadslid Michiel Mulder aangedrongen op hulp voor de getroffen eigenaren. Die hulp is er nu.  De gemeente wil de grond (het bloot eigendom) kopen, zodat gemeentelijke erfpacht ontstaat. Maar eerst moet de erfpachter zelf proberen het bloot eigendom van de grond te verwerven. Als dit lukt, staat de eigen woning ook op eigen grond. Banken hebben beloofd de erfpachters daarbij te helpen

Voorwaarden

Als deze twee wegen niet tot een oplossing leiden, dan zullen banken bezien of financiering van huizenbezitters op particuliere erfpacht alsnog mogelijk is. Zo kan een bank overwegen of aan potentiële kopers van particuliere erfpacht alsnog een hypotheek wordt verstrekt. Dit heeft de Nederlandse Vereniging van Banken namens haar leden met de Gemeente Amsterdam afgesproken. Let wel: Dit geldt alleen voor bestaande gevallen van particuliere erfpacht, zodat deze mensen hun huis kunnen verkopen. De banken zullen hierbij wel dezelfde voorwaarden hanteren als bij nieuwe gevallen van erfpacht.
Hierbij valt te denken aan:

  • zorgplicht/verantwoorde woonlasten voldoen aan wettelijke eisen;
  • voorwaarden moeten niet bezwarend zijn voor klant of dat hieruit risico’s volgen voor
  • de bank;
  • pachtvoorwaarden moeten niet gewijzigd zijn;
  • alleen opnieuw te financieren bij gevallen van eigen bank;
  • identiteit erfverpachter moet in orde zijn en van goede naam en faam.

 

Bron
Gemeente Amsterdam