Overslaan en naar de inhoud gaan

'Onvoorspelbaar wanneer achterstand huisvesting statushouders is weggewerkt'

Image

Amsterdam heeft het afgelopen jaar aangetoond grote aantallen statushouders te kunnen huisvesten. Zo zegt een tevreden AFWC-directeur Egbert de Vries. Of het in 2017 lukt de achterstand van een kleine duizend woonplekken weg te werken, durft hij niet te voorspellen.

“Vooraf was iedereen sceptisch; hoe zou nooit lukken in Amsterdam snel, veel statushouders te huisvesten. Het tegendeel is waar. We hebben afgelopen jaar met z’n allen een goed functionerend systeem ontwikkeld. Er zijn creatieve oplossingen ingebracht: woningdelen, studentenhuisvesting, tijdelijke huisvesting, aankoop van gemeentelijke panden door corporaties, etc. Daarbij wordt door alle betrokken partijen uitstekend samengewerkt”, aldus De Vries.

Over heel 2016 staat de teller op huisvesting voor 2057 statushouders. Die inspanning kan niet voorkomen, zo becijferde het Platform Opnieuw Thuis, dat Amsterdam een cumulatieve achterstand kent van 932 plaatsen. Bovendien voorziet het Platform voor dit jaar een nieuwe woningvraag van vooral ‘nareizigers’: vergunninghouders die hun familie naar Nederland laten overkomen.

In welk tempo in Amsterdam de achterstand kan wegwerken, is volgens De Vries van ontzettend veel factoren afhankelijk. “Het zal ooit wel lukken, maar we kennen de precieze instroom niet. Het ligt voor de hand om gezinnen meer te geleiden naar plekken in het land waar vooral gezinswoningen beschikbaar zijn. Maar lukt het om vooraf uit te sorteren?” Ook het tempo waarin woningen kunnen worden bijgebouwd, is met tal van onzekerheden omgeven. “Amsterdamse corporaties willen graag sociale huurwoningen bijbouwen en die deels bestemmen voor statushouders, maar het tempo waarin dat lukt hebben we niet in de hand.”

Evenmin weten corporaties vooraf hoeveel woningen in de bestaande voorraad beschikbaar kunnen worden gesteld. Voor een beleidswijziging voelt hij niets. “We zouden veel meer statushouders kunnen huisvesten, als we aan alle andere groepen in de stad die dringend op zoek zijn naar een woning nee zouden verkopen. Daar hebben we samen met de gemeente en de organisaties van huurders nadrukkelijk niet voor gekozen. Dat moet wat ons betreft zo blijven. Andere groepen moeten niet worden gedupeerd door de instroom van statushouders. Daarmee creëren we ook draagvlak voor hun komst naar ons land.”

zie ook: aanhoudende achterstand bij huisvesting statushouders ondanks eindsprint (NUL20, 10-01-2017)