Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningbemiddeling

 • Bij de meeste woningtoewijzigingen via WoningNet speelt een urgentie- of voorrangsregeling een rol, maar vervolgens is inschrijfduur het doorslaggevende criterium. Dat meldt de Amsterdamse wethouder Zita Pels (inmiddels met ziekteverlof) in antwoord op een vraag van CDA-raadslid Havelaar. 
  Nieuwsartikel

 • Ruim een jaar geleden veranderde in de WoningNet-regio Amsterdam het systeem om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. De slaagkans van woningzoekenden wordt niet meer bepaald door enkel de inschrijfduur maar door het aantal verzamelde punten. De bevindingen na ruim een jaar? Veel meer mensen zoeken actief op WoningNet én de meeste verzoeken voor situatiepunten worden afgewezen. Het is nog onduidelijk in welke mate jongeren met een tijdelijk contract profiteren van de startpunten.
  Nieuwsartikel

 • Amsterdam heeft te maken met grote tekorten in het basisonderwijs. Ondertussen neemt het aantal leerkrachten dat in Amsterdam woont en werkt de laatste jaren af. Vanuit het onderzoeksprogramma “Wie woont of werkt nog in de Stad?” van het Kenniscentrum Ongelijkheid onderzochten UvA, HvA en partners de gevolgen van ontwikkelingen op de grootstedelijke woningmarkt voor leerkrachten. Jonge leerkrachten en pabo-studenten van verschillende scholen zijn een half jaar gevolgd.
  Video

 • In de overspannen Amsterdamse woonsector bestaan veel voorrangsregelingen voor huurwoningen. Een daarvan is die voor bepaalde beroepsgroepen. In 2022 kregen zo 204 leraren, verpleegkundigen en politieagenten een woning. Amsterdam is daar in 2020 mee gestart, na eerdere pilots. In die drie jaar kregen 561 kandidaten met voorrang een woning toegewezen. Amsterdam had eerder al besloten met deze aanpak door te gaan. Inmiddels werken naast corporaties ook commerciële verhuurders mee. Maar het… meer
  Nieuwsartikel

 • Het aantal mensen met een baan maar zonder woning groeit. Vaak is een scheiding of een andere ingrijpende gebeurtenis de oorzaak, soms gewoon pech. Het project Onder de Pannen biedt voor de doelgroep uitkomst, ook al is de vraag groter dan het aanbod.
  Achtergrondartikel

 • Een huis ruilen voor een vakantie wordt voor Amsterdammers een stuk ingewikkelder. Het Parool meldt dat de gemeente bestaande maatregelen voor vakantieverhuur ook van toepassing acht voor huizenruil. En nu ook actief gaat handhaven. Huizenruilers moeten zich vanaf oktober vooraf registreren en er geldt een maximum van dertig dagen. De consequentie van de gelijkstelling van huizenruil met vakantieverhuur is dat de gasten ook toeristenbelasting moeten gaan betalen. De maatregel werd zelf door het… meer
  Nieuwsartikel

 • Hoe zorg je dat particuliere huurwoningen zo eerlijk mogelijk worden verhuurd? Rotterdam start een proef met het nieuwe woonplatform 'Eerlijk te huur' dat daarbij kan helpen. Na inschrijving kunnen kandidaten anoniem reageren op een woning, vergelijkbaar met anoniem solliciteren. Zo wordt discriminatie op persoonskenmerken - in ieder geval in de eerste ronde - uitgesloten. Uit onderzoek blijkt dat dit in de particuliere huursector vaak gebeurt.
  Nieuwsartikel

 • De Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting geeft prioriteit aan de huisvesting van ouderen. De gemeente wil hen niet alleen aan een passende woning helpen, maar ook doorstroming op gang brengen, zodat bijvoorbeeld gezinnen daarvan profiteren. Maar wat is de praktijk? Onderzoekers Eric Kurpershoek en Steven Kromhout doken in de verhuisdata.
  Achtergrondartikel

 • Lang niet iedereen kan overweg met WoningNet. Vrijwilligers als Henk Bharos en Nisha Ramzan zetten zich met hart en ziel in voor deze woningzoekenden. Al vier jaar lang houdt het echtpaar twee keer per week spreekuur voor stichting !WOON in Amsterdam-Noord. Het nieuwe systeem voor woonruimteverdeling leidt tot nieuwe vragen. En zelf hebben ze het ook nog niet helemaal onder de knie.
  Achtergrondartikel

 • Enkele weken na de introductie van een nieuw woonruimteverdeelsysteem gebaseerd op punten hebben al ruim 1.200 woningzoekenden aanvragen ingediend voor extra situatiepunten of startpunten. De historische stelselwijziging is zonder 'grote operationele issues' verlopen, aldus een woordvoerder: "Na negen dagen zagen we dat een behoorlijk aantal woningzoekenden de weg weet te vinden naar de nieuwe woonruimteverdeling. De diverse websites en portalen worden drukker bezocht dan normaal. Ook… meer
  Nieuwsartikel

 • Na jaren voorbereiding is het zover. De wijze waarop vrijkomende sociale huurwoningen in de WoningNet-regio Amsterdam worden toegewezen, verandert vanaf 16 januari fundamenteel. De opgebouwde inschrijfduur is niet meer allesbepalend. In het nieuwe systeem spelen ook de persoonlijke situatie en actief zoekgedrag een rol. De slaagkans wordt nog maar gedeeltelijk bepaald door de inschrijfduur. Wie nu inlogt bij WoningNet ziet hoeveel punten hij of zij heeft gespaard.
  Nieuwsartikel

 • Verschillende internetplatforms voor woningverhuur misleiden woningzoekenden met onjuiste en onvolledige informatie. Dat stelt Vesteda. Het aanbod op die sites wordt gegenereerd door zoekbots en is vaak niet actueel. Bovendien stranden de automatisch doorgestuurde reacties bij de echte verhuurders veelal in een spamfilter. Woningzoekenden moeten op deze sites ook 'inschrijfkosten' betalen, niet zelden een verhullend woord voor een doorlopend abonnement.  
  Nieuwsartikel

 • De sociale woningvoorraad van de Amsterdamse woningcorporaties is voor het eerst sinds lange tijd gegroeid, met honderden woningen. Mede daardoor nam ook het aantal nieuwe verhuringen substantieel toe met 6 procent. Zo blijkt uit de publicatie van het Jaarbericht 2022 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Directeur Anne-Jo Visser: “Onze corporaties hebben na jaren een belangrijk keerpunt bereikt.”
  Nieuwsartikel

 • Het jongerencontract geeft een toenemend aantal - vooral Amsterdamse - jongeren met voorrang een woning. Ruim een kwart van de vrijkomende sociale huurwoningen gaat naar deze groep. Maar het tijdelijke karakter levert ook veel stress op. Weinigen kunnen de stap zetten naar de koopsector, 36 procent stroomde door naar een reguliere sociale huurwoning, een deel keert daarna terug naar het ouderlijk huis, trekt in bij vrienden of wordt zelfs dakloos. Corporaties zijn heel terughoudend met… meer
  Achtergrondartikel

 • Onderwijsinstellingen en ziekenhuizen zitten te springen om personeel. Om leraren en verpleegkundigen te binden of aan te trekken hebben gemeenten regelingen opgetuigd om hen met voorrang een woning toe te wijzen. Het wervende effect daarvan is beperkt, zo blijkt uit een rondgang van NUL20.
  Achtergrondartikel

 • Het aantal ingeschreven woningzoekenden via WoningNet is opnieuw gestegen. Het aantal nieuwe verhuringen in de sociale huursector is vorig jaar ondanks Covid-19 in de regio Amsterdam niet afgenomen. In 2020 nam het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties in de regio Amsterdam voor het eerst sinds jaren licht toe.
  Nieuwsartikel

 • Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de Daklozenvakbond vormt het bureau sinds twee jaar de Straatalliantie die de belangen van dak- en thuislozen behartigt.
  Achtergrondartikel

 • In 2020 zijn in Amsterdam 140 woningen met voorrang toegewezen aan leraren en zorgmedewerkers. Zij maakten gebruik van de voorrangsregeling voor beroepspersoneel die 1 januari van dat jaar inging. Driekwart van de vraag kwam van zorgpersoneel. Het blijkt lastig vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en de bemiddeling is arbeidsintensief. De regeling voldoet wel aan een behoefte; er waren 1.012 aanmeldingen. Wethouder Ivens kondigde aan dat ook politiepersoneel vanaf 2022 gebruik kan gaan maken… meer
  Nieuwsartikel

 • Wat als je niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, maar wel met spoed een woning nodig hebt? Omdat je op straat dreigt te worden gezet en niet kan terugvallen op vrienden en familie, bijvoorbeeld. NUL20 laat mensen aan het woord die tussen de wal en het schip vielen of dreigen te vallen. Zo ook Anne* (20).
  Achtergrondartikel

 • Wat als je niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, maar wel met spoed een woning nodig hebt? Bijvoorbeeld als je gaat scheiden. NUL20 laat mensen aan het woord die tussen de wal en het schip vielen of dreigen te vallen. Zo ook Miriam.
  Achtergrondartikel

 • Wat als je niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, maar wel met spoed een woning nodig hebt? Bijvoorbeeld als je gaat scheiden. NUL20 laat mensen aan het woord die tussen de wal en het schip vielen of dreigen te vallen. Zo ook Marcel.
  Achtergrondartikel

 • Wat als je niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, maar wel met spoed een woning nodig hebt? Omdat je anders met je kinderen op straat belandt, bijvoorbeeld. NUL20 laat mensen aan het woord die tussen de wal en het schip vielen of dreigen te vallen. Zo ook Cécile* (33).
  Achtergrondartikel

 • Wat als je niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, maar wel met spoed een woning nodig hebt? Bijvoorbeeld omdat je een tijdelijk jongerencontract hebt, bijvoorbeeld. NUL20 laat mensen aan het woord die tussen de wal en het schip vielen of dreigen te vallen. Zo ook Naomi*.
  Achtergrondartikel

 • Wat als je niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, maar wel met spoed een woning nodig hebt? Bijvoorbeeld omdat je na een jongerencontract op straat belandt, of omdat je gescheiden bent, of gewoon omdat je ondanks je ellendige positie niet in aanmerking komt voor een urgentiestatus. NUL20 laat mensen aan het woord die tussen de wal en het schip vielen of dreigen te vallen. Zo ziet woningnood er uit.
  Achtergrondartikel

 • Wat als je niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, maar wel met spoed een woning nodig hebt? Bijvoorbeeld als je gaat scheiden. NUL20 laat mensen aan het woord die tussen de wal en het schip vielen of dreigen te vallen. Zo ook Marcel.
  Achtergrondartikel