'Noord-Holland heeft onvoldoende bouwplannen om in woningvraag te voorzien'

25.04.18
'Noord-Holland heeft onvoldoende bouwplannen om in woningvraag te voorzien'

Noord-Holland is een van de provincies met onvoldoende ‘harde’ bouwplannen om de komende acht jaar in de groeiende woningbehoefte te kunnen voorzien. Daardoor kan het woningtekort nog verder oplopen, zo heeft ABF Research becijferd in opdracht van minister Ollongren. Uit de inventarisatie van de plancapaciteit blijkt dat er ook in Utrecht en Noord-Brabant onvoldoende bouwplannen zijn.

ABF verwacht dat met name in gespannen woningmarktgebieden de komende twee jaar de uitbreiding van de woningvoorraad de vraag niet zal kunnen bijbenen. Dat komt volgens de onderzoekers onder meer door capaciteitsgebrek bij gemeenten en in de bouwsector. Op iets langere termijn, tot en met 2025, zijn er in de meeste gemeenten genoeg ‘zachte’ plannen voor de groeiende woningvraag. Landelijk is er naar schatting behoefte aan 575.500 woningen, terwijl de ‘zachte’ plancapaciteit 690.900 bedraagt. Een substantieel deel van die plannen zal echter niet tot ontwikkeling komen. Daardoor dreigt onder meer in Noord-Holland ook op de langere termijn een ernstig woningtekort.

Regionaal zijn er grote verschillen in woningbehoefte en plancapaciteit. Het grootst is de woningbehoefte in de Metropoolregio Amsterdam (131.400). Opvallend is volgens ABF dat de ‘zachte’ plancapaciteit in de regio met 180.600 op zich groot genoeg is voor de vraag, maar dat een groot deel daarvan zich in Flevoland bevindt, ook onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS