Nieuwbouw Breehorngebied in Noord start

10.11.14
Breehorngebied artist impression
Nieuwbouw Breehorngebied Amsterdam-Noord start

Ontwikkelaar Van Wijnen en Rochdale starten met de bouw van tachtig woningen in het Breehorngebied in Amsterdam-Noord. Het gaat om vrije sector huurwoningen in opdracht van Syntrus Achmea. Deze belegger nam de locatie over van Rochdale dat uit geldgebrek de al gestarte herontwikkeling niet kon afmaken, nadat de corporatie al was gestart met de uitplaatsing van bewoners.

Breehorn ligt in het vernieuwingsgebied Nieuwendam-Noord tegenover het Waterlandplein. Deze buurt werd vorig jaar herdoopt tot ‘Waterlandpleinbuurt’. Breehorn wordt een kindvriendelijke wijk waarbij een autovrije wandelstrook de gehele buurt doorkruist en twee nieuwe basisscholen met elkaar verbindt. Het programma voor deze ‘wijkaanpak’ bestond uit de sloop van 1200 woningen, de bouw van 1600 nieuwe woningen, vier brede scholen, een wijkcentrum en een jongerencentrum. Het huizenbezit in het gebied is van de corporaties Ymere, Stadgenoot en Rochdale. In 2013 werd een grote stap gezet met de oplevering van het Waterlandplein; ook Noordermare is volledig afgerond. De realisering van de overige woningbouw is sterk vertraagd en afhankelijk van belangstelling van kopers. Een deel van de gebouwde of geplande koopwoningen is omgezet naar vrijesectorhuur. Na een stevige koerswijziging heeft Rochdale als kerntaak gesteld betaalbare en kwalitatief goede woningen te verhuren aan mensen met een laag inkomen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS