In tal van Amsterdamse wijken meer dan 20 procent woningen gekocht voor particuliere verhuur

04.06.19
bron: Kadaster/Rli
In tal van Amsterdamse wijken meer dan 20 procent woningen gekocht voor particuliere verhuur
11 procent van de Amsterdamse koopwoningen die in 2017 op de markt zijn aangeboden, is gekocht door een particuliere verhuurder. In tal van wijken ligt het aandeel door particuliere verhuurders gekochte koopwoningen boven de 20 procent. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van het Kadaster in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli).
 
Veel wordt er gezegd en gespeculeerd over de opkomst van buy-to-let. Het Kadaster heeft er nu een grootschalige studie naar verricht. De groei van het aandeel van de particuliere huursector in de woningvoorraad is op nationaal niveau tussen 2009 en 2018 toegenomen van 2 naar 3 procent. Hoewel het om grote aantallen woningen gaat, lijkt dit geen percentage dat de marktverhoudingen verstoort. Echter, er worden volgens het Kadaster wel steeds meer meer koopwoningen gekocht door particulieren met het oogmerk om de woning te verhuren. Het aandeel van de particuliere verhuurders bij de verkoop van koopwoningen groeide van 2 procent in 2009 naar 5 procent in 2017. 
In veel steden liggen de percentages van het ‘kopen om te verhuren’ door particulieren veel hoger. In Delft, Den Haag, Leeuwarden, Amsterdam en Groningen werden in 2017 meer dan 10 procent van de aangeboden koopwoningen gekocht door een particuliere verhuurder. In 2009 lag dit percentage in de genoemde steden rond of onder de 5 procent. In deze steden concentreert deze verkoop zich bovendien in bepaalde wijken. Onderstaand een lijst met de wijken in de regio Amsterdam met meer dan 20 procent in 2017. 
 
Wijken met meer dan 20 procent verkoop aan particuliere verhuurders in 2017
 
Dit is het meest uitgebreide onderzoek naar het fenomeen buy-to-let tot nog toe. De uitkomsten wijken op onderdelen af van eerdere (deel)onderzoeken. Dat komt zowel door het gebruik van verschillende bronnen als verschillende definities. Het Kadaster heeft zowel de woningvoorraad als de woningtransacties in zijn analyses betrokken. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen particuliere verhuurders (natuurlijke personen die meer dan twee woningen bezitten en zelf niet in de woningen wonen), bedrijfsmatige verhuurders (bijvoorbeeld een bv) en institutionele verhuurders. En de 'tweede woning' is niet meegeteld. Het aandeel in de woningvoorraad van de particuliere verhuurders is in Amsterdam nauwelijks gegroeid. Toch speelt deze groep een grote rol in de plaatselijke woningmarkt. Binnen het segment verkochte woningen is het aandeel woningen dat door particuliere verhuurders wordt aangekocht de afgelopen jaren namelijk aanzienlijk toegenomen, tot 11 procent in 2017. 
 
Klik op bovenstaande kaart voor vergroting of ga voor alle wijken in Nederland naar de: Interactieve kaart 
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS