'MRA moet mogelijkheden voor bouwen aan de randen van de stad verkennen'

14.03.2018
Image

Grote stedelijke regio's, zoals de Metropoolregio Amsterdam, moeten nu al de mogelijkheden van bouwlocaties aan de randen van de stad verkennen. Zo schrijft minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer. Maar steden mogen niet lichtzinnig kiezen voor bouwlocaties buiten de bestaande stad. De druk blijft om complexe binnenstedelijke locaties te ontwikkelen.

Minister Ollongren wil samen met decentrale overheden en andere betrokken partijen het woningtekort aanpakken. Regio's moeten na de verkiezingen, zo schrijft de minister, woningbouw meer prioriteit geven. Ze wil daarom op korte termijn in gesprek met onder meer de MRA over de wijze waarop regio's met grondposities omgaan en duidelijk krijgen of de (papieren) plancapaciteit voldoende is.

Regio's moeten bij de keuze voor nieuwe woningbouwlocaties zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte."Zij moeten in eerste instantie kansen binnen bestaand gebied optimaal benutten. In veel regio's zal deze ruimte voldoende zijn om te voorzien in de woningbehoefte. Maar in sommige grote stedelijke regio's is nu al duidelijk dat het niet mogelijk is de grote behoefte aan nieuwe woningen op termijn volledig binnen bestaand stedelijk gebied op te vangen. Van die regio's vraag ik dat zij nu al starten met het verkennen van de mogelijkheden om de plancapaciteit te vergroten, ook aan de randen van de stad", aldus Ollongren.

Het Rijk stelt een expertteam beschikbaar om regio's te helpen bij het wegnemen van de belemmeringen om sneller te bouwen. Daarnaast wil de minister procedures verkorten en bekijkt ze de mogelijkheid via voorfinanciering de transformatie van binnenstedelijke gebieden te versnellen. Het bouwen van meer woningen gaat in haar ogen samen met verduurzaming, gasloze nieuwbouw en klimaatrobuust bouwen. Ollongren wil daarbij meer ruimte voor innovatieve concepten, zoals kleiner bouwen met meer gedeelde voorzieningen.