Maximumprijs voor nieuwe Amsterdamse koopwoningen in middensegment

11.03.19
Maximumprijs voor nieuwe Amsterdamse koopwoningen in middensegment

Voor nieuwe Amsterdamse koopwoningen in het middensegment gaat een maximumprijs gelden. Wethouder Ivens van Wonen wil daarmee huishoudens met een inkomen tussen 38.000 en 60.000 euro betere kansen op de aankoop van een eigen woning bieden. De hoogte van de koopprijs varieert van 175.00 tot 297.000 euro.

Ivens maakt zich zorgen over de prijsontwikkeling van koopwoningen en de afnemende toegankelijkheid van de Amsterdamse koopmarkt voor huishoudens met een middeninkomen. "Het is belangrijk dat ook de leraar, agent en verpleegkundige een geschikte koopwoning kan vinden in de stad", aldus Ivens in een brief aan de gemeenteraad. In projecten met meer dan 800 woningen is ruimte om middeldure koopwoningen onderdeel te laten uitmaken van het percentage middensegment. Hij verwacht dat met name buiten de Ring koopwoningen van enige omvang kunnen worden gerealiseerd.

Om de bouw van deze koopwoningen mogelijk te maken, wordt in de erfpachtvoorwaarden van nieuwe projecten - dus alleen bij woningbouw op gemeentegrond- een maximale verkoopprijs vastgelegd. Voor de koopwoningen geldt een marktconforme grondprijs. Mogelijk worden minimale woninggroottes vastgelegd. Om te voorkomen dat de maatregel wordt omzeild, is doorverkoop alleen toegestaan aan natuurlijke personen. Ook onderzoekt de gemeente de invoering van een verhuurverbod. Hiermee moet worden voorkomen dat middeldure koopwoningen worden doorverhuurd en niet meer beschikbaar zijn voor eigenaar-bewoners.

De maatregel geldt alleen bij nieuwe projecten. Bestaande contracten met ontwikkelaars worden omwille van tempo en voortgang gerespecteerd, aldus Ivens. In de brief aan de gemeenteraad plaatst de wethouder een aantal belangrijke kanttekeningen. Het risico bestaat dat de gemeente onvoldoende kan sturen op woningkwaliteit. Wellicht gaan ontwikkelaars cascowoningen opleveren, waardoor de koper uiteindelijk toch niet goedkoper uit is. Ook handhaving is mogelijk problematisch. Een anti-speculatiebeding is volgens Ivens niet een effectief instrument. Er zijn veel manieren om zo'n beding te ontwijken. Wel wil hij op zoek naar andere manieren om speculatie tegen te gaan. Bovendien ontbreekt het aan mogelijkheden om koopwoningen toe te wijzen aan een doelgroep. "Iedereen kan in deze woningen komen te wonen, ongeacht inkomen", zo schrijft de wethouder.

Ontwikkelaars verenigd in de Neprom vinden het positief dat de gemeente meer ruimte wil bieden voor de bouw van middeldure koopwoningen. "Dergelijke woningen kunnen een bijdrage leveren aan betere doorstroming", aldus directeur Jan Fokkema. Minder positief is hij over de wijze waarop Ivens te werk gaat. "Wij willen graag met hem het gesprek aangaan over de beste manier om de stad betaalbaar te houden. Bij verkoop pakt de eerste eigenaar de winst en gaat die opbrengst voor de samenleving verloren. Dat kan ook anders. Het gesprek daarover komt echter niet tot stand."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 08.01 Geactualiseerd op: 08.01.21

Amsterdam nam vorig jaar 5.932 nieuwe woningen in aanbouw. Dit is bijna 18 procent minder dan in 2019 en beduidend minder dan de ambitie van het college. Niettemin beschouwt wethouder Laurens Ivens dit als 'een immense prestatie' gezien de coronacrisis. En waarom is hij zo optimistisch over de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.12

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar weer flink wordt gebouwd en plannen voor nog veel meer woningen in voorbereiding zijn. Ook de Amsterdammer heeft de gemeenten langs de rivier ontdekt. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12

Zuidoost staat aan de vooravond van een nieuwe ronde ‘wijkaanpak’. Het Masterplan Zuidoost moet verloedering en criminaliteit terugdringen, maar vooral het perspectief van de huidige bewoners verbeteren. Om een nieuw rondje in de projectencarrousel te vermijden, wordt van alle betrokken partijen...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Amsterdam Zuidoost krijgt er voor 2040 zo’n 39.000 woningen bij. Volgens de plannen dan. Een nieuwe ronde langs de velden leert dat er weliswaar veel wordt gebouwd, maar dat ook veel plannen al kampen met vertraging. De ambitie is duidelijk: een gemengd bouwprogramma en een voorinschrijfregeling...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Met de renovatie van de eerste flats in de Lodewijk van Deysselbuurt is de aanpak van de drie Röellbuurten begonnen. Hiermee wordt een 20 jaar oude belofte ingelost. De eisen zijn intussen gewijzigd: aardgasvrij, meer verdichting, meer respect voor de stedenbouwkundige erfenis, een duidelijke...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

De landelijke overheid investeert weer in woningbouwprojecten. Via de Woningbouwimpuls, een fonds van 1 miljard euro, betaalt ‘Den Haag’ mee aan de onrendabele top van woningbouwprojecten. Dat zorgt op zijn minst voor versnelling. Zowel bij de eerste als tweede tranche werd gretig ingetekend...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 11.12

Zaanstad krijgt 20,6 miljoen euro voor versnelling van de woningproductie. Waarom is dat nodig? En waar wordt het geld voor gebruikt? Hans Krieger, wethouder MAAK.Zaanstad, geeft tekst en uitleg. “Zaanstad is een arme gemeente. Wij hebben niet genoeg eigen middelen voor nieuwe openbare ruimte,...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.12 Geactualiseerd op: 11.12.20

Donderdag 10 december is Jeroen van der Veer overleden, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Eind mei werd bekend dat hij ernstig ziek was. Sinds begin oktober verbleef hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij ook is overleden....

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.