Mata Hari gerenoveerd

03.03.11

Mata Hari gerenoveerd

Op woensdag 2 maart 2011 onthulde de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (1012-project) de levensgrote cijfers 1012  bij het compleet gerenoveerde pand Mata Hari van woningcorporatie Ymere aan de Oudezijds Voorburgwal. Met deze handeling werd voormalige gokpaleis in het Amsterdamse wallengebied officieel opgeleverd. Ymere gaat de bedrijfsruimtes en woningen verhuren .

Lodewijk Asscher

Foto: Ron Zwagemaker, copyright Ymere

De gemeente Amsterdam startte in 2007 het Coalitieproject 1012. In overleg met de gemeente heeft Ymere in de periode 2007-2008 een actief aquisitiebeleid gevoerd op de Wallen, waarbij panden zijn verworven die onderdak boden aan ongewenste bedrijvigheid. De aankoop van 'Mata Hari', gelegen tussen de Oudezijds Voorburgwal en de Oudezijds Achterburgwal bij de Korte Niezel, maakte hiervan deel uit.

In het Coalitieproject 1012 werken gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum samen aan het terugdringen van de criminaliteit en aan de economische opwaardering van het postcodegebied 1012 rondom de burgwallen. Om dit oudste deel van de binnenstad leefbaar te houden en te verbeteren, pakken de coalitiepartners misstanden en ongewenste activiteiten aan. De gemeente streeft naar een gevarieerder aanbod van vertier en bedrijvigheid in deze buurt. Minder criminaliteit en schimmigheid, meer leefbaarheid en veiligheid. Ymere draagt hieraan bij met de renovatie en herbestemming van rijksmonument Mata Hari.

Renovatie rijksmonument

In januari 2010 is de restauratie begonnen. De gevels en de vloerbalken zijn intact gebleven, verder is het pand achter de gevels met fundering en al opnieuw opgebouwd. Het rijksmonument is nu in ere hersteld. Mata Hari (Maleis voor ‘oog van de dageraad’ c.q. de zon) komt weer tot leven. Veel details zijn behouden gebleven of respectvol gereconstrueerd, en luxe en modern comfort zijn eraan toegevoegd.
De kantoorruimte is reeds verhuurd. Voor de horecaruimte en de appartementen hebben zich inmiddels de eerste serieuze kandidaten gemeld.
Alle vastgoed dat Ymere in de periode 2007-2008 heeft verworven in het wallengebied, is in principe gekocht om te verhuren. Zeker voor wat betreft de bedrijfsruimtes kan Ymere op deze manier invloed uitoefenen op de bedrijvigheid die erin wordt gevestigd. Ymere wil erop toezien dat deze bedrijvigheid bijdraagt aan de diversiteit van ondernemerschap en de leefbaarheid op de Wallen.
Waar nodig worden aangekochte panden opgeknapt of gerenoveerd. Gerenoveerde luxe appartementen op hoger gelegen etages kunnen in aanmerking komen voor verkoop, als de verkoop of verhuur van deze woningen niet veel verschil uitmaakt voor de leefbaarheid in de buurt.

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.