'Kwart minder corporatiewoningen door Brussel'

16.04.2010

'Kwart minder corporatiewoningen door Brussel'

Corporaties gaan jaarlijks een kwart minder woningen te kunnen bouwen vanwege de nieuwe staatssteunregels uit Brussel. 'Corporaties kunnen straks 5000 tot 10.000 woningen minder bouwen', voorspelt Jim Schuyt, directeur van corporatie De Alliantie in Cobouw. Enkele weken daarvoor was De Alliantie al met een vergelijkbare waarschuwing naar buiten gekomen.

Het staatssteunakkoord is bedoeld om oneerlijke concurrentie in de bouwsector tegen te gaan. Maar de beperkingen komen op een zeer ongelukkig moment. Commerciële ontwikkelaars starten nauwelijks nog nieuwe woningbouwprojecten als gevolg van de crisis. En ook de corporaties moeten hun investeringsplannen drastisch terugschroeven. De nieuwe spelregels maken het voor corporaties moeilijker om combinatieprojecten (koop/huur/commerciële plint) en goedkope koopwoningen te bouwen en projecten van ontwikkelaars over te nemen. Ook het (tijdelijk) omzetten van van koop naar huur wordt nog minder aantrekkelijk.

Corporaties moeten van Brussel vanaf dit jaar minstens 90% van hun sociale huurwoningen (huur tot € 648) toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal € 33.000. Uit het Woononderzoek Nederland 2009 blijkt dat corporaties landelijk de laatste twee jaar slechts 76 procent aan deze doelgroep hebben toegewezen.
In de regio Amsterdam komen de corporaties overigens dichter bij de 90 procent norm. NUL20 publiceerde eerder berekeningen van de AFWC waaruit bleek dat dat  in 2009 84% en in 2008 85%  werd toegewezen aan de laagste inkomens. Inclusief studentenwoningen en tijdelijke verhuringen komt Amsterdam redelijk dichtbij de norm, maar blijft de stadsregio daar enkele procenten onder steken.

De corporaties en de gemeente Amsterdam vrezen dat vooral de middeninkomens de dupe worden van deze beperkingen. Die vallen tussen de wal en het schip. Corporaties mogen hen van Brussel niet meer bedienen, terwijl de middeldure huurmarkt nauwelijks interessant is voor institutionele beleggers.

Zie ook NUL20: Alliantie: "minder woningen door Europese afspraken staatssteun"
(29 maart 2010)

 

ZIe ook: NUL20: Brussels akkoord over staatssteun corporaties verkleint kansen middeninkomens (maart 2010)

 

Trefwoorden